Pracovníci občanského Sdružení Podané ruce, kteří se zaměřují na prevenci a pomoc drogově závislým, museli za loňský rok vyměnit téměř jedenáct tisíc stříkaček. Číslo se tak víc než zdvojnásobilo. Dál platí, že narkomani v regionu nejčastěji užívají pervitin. „Jedná se o víc než dvojnásobek oproti roku 2010, kdy jsme vyměnili okolo pěti tisíc injekčních setů," upozornil vedoucí Drogové služby Vyškov Jiří Valnoha.

Navíc se podle něj blíží doba, kdy se na polích regionu zazelenají nezralé makovice a uživatelům drog začne opiová sezona. „Toho využívají zejména narkomani, kteří nezralé makovice nařezávají a z lepkavé tekutiny následně získávají surové opium," potvrdil Valnoha.

Naprostá většina drogově závislých lidí na Vyškovsku nicméně užívá pervitin. „Není to jako v Brně nebo Praze, kde se drogově závislí schází na ulici a veřejných místech. Na Vyškovsku se narkomani víc schovávají v bytech a vytváří skupiny většinou okolo šesti až osmi lidí. Rozdělují si pak role. Někdo shání suroviny potřebné k výrobě pervitinu, další vaří," řekl vedoucí Drogové služby Vyškov.

To ale terénním pracovníkům, kteří závislé lidi aktivně vyhledávají, značně ztěžuje práci. „Rádi bychom pomohli i dalším lidem. Když k nám stávající klienti získají důvěru, vodí nám sem potom i své závislé kamarády. Ale k tomu je vždy potřeba nějaký čas," podotkl Valnoha.

Obtížný kontakt

Drogová problematika se rozhodně netýká jen okresního města. „Klienti mimo Vyškov jsou uzavřenější a je obtížné se s nimi potkat, nebo je kontaktovat. Vylepujeme letáky s kontakty na vyškovskou pobočku, aby se na nás mohli sami obracet. Také dostáváme kontakty na členy drogových komunit z okolních měst od klientů, kteří už k nám chodí. V krajních případech se ptáme například i v barech, zda k nim chodí lidé závislí na drogách," poznamenala terénní pracovnice Sdružení Zuzana Krátká.

Přímo klientů má občanské sdružení v regionu zhruba stovku. „Jsou ve věkovém rozmezí mezi dvaceti až pětačtyřiceti lety. Mladí lidé drogy spíš zkouší, podobně jako alkohol. Ale až v pozdějším věku může občasné testování propadnout v závislost," vysvětlil Valnoha.

Pracovníci sdružení pak v poradenském centru pomáhají lidem usnadnit cestu k návratu do běžného života. Pokud o to stojí. „Řešíme s nimi aktuální situaci a jejich potřeby. Jde o to, aby získali kvalitní zaměstnání, bydlení, zvýšil si kvalifikaci, vypořádali se s dluhy," vyjmenoval.

V letošním roce se odborníci zaměřují ještě víc na prevenci. „Jde o to zamezit vzniku problému s drogou. Zaměřujeme se na práci s dětmi a mladými lidmi ve školách pomocí projektu Primární prevence v regionech. Je to jedna z cest, jak předcházet nárůstu drogově závislých," dodal Valnoha.

Granty i dotace

Drogová služba Vyškov si navíc pochvaluje spolupráci s vedením vyškovské radnice. „Služba funguje také díky podpoře města, které i přes snižování výdajů v rozpočtu dotaci na naši službu nijak dramaticky nesnížilo. Musím upozornit, že je to jedno z mála měst, které k těmto službám přistupuje skutečně partnersky," připomněl Valnoha.

Právě okresní město založilo v minulosti komisi pro prevenci kriminality. „Ta dlouhodobě spolupracuje s podobnými organizacemi, pro které zajišťujeme dotace a granty. S tím souvisí celá politika města. Podporujeme formou zdarma přístupných sportovišť mladé lidi ve sportovních aktivitách, aby plnohodnotně využívali volný čas a měli tak co nejméně příležitostí sklouznout k alkoholu nebo právě drogám," řekl místostarosta Karel Jurka.