Petici s třemi tisícovkami podpisů zastupitelé podle zákona na stůl dostat musí. Pro aktivisty jsou nyní ovšem důležité i termíny a lhůty. „Pokud by referendum vyhlásit chtěli, mohl starosta na rovinu říct, že zastupitelstvo svolá osmého září. Pak by nebyl žádný problém dodržet pětadvaceti denní lhůtu, postavit komise a konat referendum s komunálními volbami," argumentoval pro dřívější svolání schůze iniciátor petice Jakub Krainer.

Sejde-li se zastupitelstvo sejde koncem září, termíny podle Krainera stihnout nepůjde. „Referendum bude někdy v listopadu," upozornil.

Pro město času dost

Jelikož si zastupitelé v červnu schválili další schůzi až na konec září, pokusil se nyní mimořádné jednání právě na osmého září svolat opoziční zastupitel Jiří Kacetl. „Svůj postup jsem ve svém podání důkladně zdůvodnil, ovšem radnice na to zjevně nebrala zřetel. Tajemnice mi poděkovala, že jsem upozornil na nezákonný termín schůze na konci září, ale sdělila, že starosta má stále dost času svolat schůzi včas," sdělil zastupitel. O přezkoumání radnice Kacetl požádal ministerstvo vnitra, které dohlíží na zákonnost rozhodování obcí.

Podle radnice není důvod, aby nyní svolával jednání zastupitelstva kdokoliv jiný než starosta. „Povinnost a oprávnění svolávat schůze patří podle zákona v první řadě starostovi města. Až v případě pokud zasedání podle požadavků zákona nesvolá, dává zákon oprávnění tak učinit místostarostům či zastupitelům. Taková situace ovšem nenastala, proto nemá pan Kacetl ke svolání zastupitelstva v zákoně oporu, " argumentovala mluvčí radnice Zuzana Pastrňáková.

Petice za referendum o prohibici hazardu na věci prý nic nemění. „Zastupitelstvo na svém červnovém jednání již hlasovalo o tom, zda je třeba, aby se k projednání této věci sešlo již na začátku měsíce září a hlasování bylo v tomto ohledu negativní, a to s ohledem na plánované zasedání na konci měsíce září," poukázala na červnové jednání Pastrňáková s tím, že město požadavek zákona o obecním referendu splní i bez mimořádné schůze. „Zákon říká, že rada předloží návrh výboru, který je zbaven vad, k projednání zastupitelstvu a to o něm musí rozhodnout na své nejbližší schůzi. Tak se i stane," sdělila Pastrňáková.

Aktivista Krainer ovšem mluví o obstrukci. „Město znovu kličkuje a dělá obstrukce. Podle právní analýzy, kterou máme k dispozici, i v této situaci mohl schůzi platně svolat jeden zastupitel, pokud je dotčen veřejný zájem. A to se v tomto případě podle našeho mínění děje. Zasedání starosta ani místostarostové dosud nesvolali a plným využitím maximální devadesátidenní lhůty mezi jednáními dojde k promeškání termínů pro vyhlášení referenda v termínu, který žádáme," argumentoval Krainer.

Aktivisté zatím sami nemají vše splněno. Radnici sice předložili příslušnou petici s více než třemi tisíci podpisů. Úředníci ale přes čtyři stovky z nich neuznali. Krainer přinesl sedm set dalších. Úřad se k nim vyjádří během týdne.