Zákon nyní ukládá městům a obcím povinnost zveřejňovat smlouvy, které byly uzavřené na částky přesahující půl milionu korun. Ty Blanenští publikují na stránkách města v sekci veřejné zakázky. „Abychom se na nový zákon lépe připravili, začali jsme uveřejňovat smlouvy na stavební práce od dvou set tisíc korun a na služby od sto tisíc korun. Udělali jsme to nejen pro veřejnost, ale také proto, že nám to ulehčuje komunikaci s uchazeči o zakázku. Nemusíme si tak vzájemně posílat třeba dopisy," uvedl Štefan.

Pokud bude chtít třeba zítra obyvatel té které obce či města vidět jakoukoliv smlouvu, která ho zajímá, podle zákona o svobodném přístupu k informacím mu ji musí na obecním úřadě ukázat. „Často se ale nestává, že by nás někdo o to požádal," řekl tajemník boskovické radnice David Škvařil.

Tento týden Boskovičtí spustili nové webové stránky města. Smlouvy s částkami pod půl milionu korun se na něm však zatím neobjeví. „Když to nyní není potřebné, není to naše priorita. Jakmile ale vláda schválí podmínky zveřejňování smluv, veškerým požadavkům samozřejmě vyhovíme," uvedl tajemník Boskovic.

Větší přehled o smlouvách, které uzavřelo město, by chtěl mít Vojtěch Parolek z Třebětína, místní části Letovic. „I když bych neměl čas prohlížet všechno, určitě bych uvítal, kdybych se mohl podívat na jakoukoliv smlouvu, která mě zajímá," vyjádřil se Parolek.

Vedení Letovic chce podle slov místostarosty Jiřího Palbuchty zveřejňovat na webu města nejen smlouvy na větší, ale i na menší stavební akce. „Do jakých částek budou veřejně přístupné, rozhodne nové zastupitelstvo. Hlavně tím chceme zabránit zbytečným řečem a obavám lidí," sdělil Palbuchta.

Tajemník Kunštátu Stanislav Kolář má strach z vyšší administrativní zátěže, kterou by s sebou registr smluv mohl přinést. „Pokud bychom museli zveřejňovat každou smlouvu, byl by to nesmysl. Museli bychom přijmout člověka, který by se tomu věnoval. Smlouvy se navíc často doplňují. A osobní údaje, které jsou v nich zakomponovány, by rozhodně neměl vidět kdokoliv," uvedl Kolář.

Podobného názoru je i starosta Adamova Roman Pilát. „Nový zákon by měl pamatovat hlavně na to, že některé smlouvy není možné zveřejnit, nebo v nich bude potřebné zakrýt citlivé údaje. Mám také obavy, že nás proces bude příliš administrativně zatěžovat. Osobně se zákonem nemám problém, ale měla by být pak transparentní i ministerstva a státní podniky," myslí si Pilát.

Otázku, zda zpřístupnit smlouvy na zakázky pod pět set tisíc korun, si zatím nepoložili velkoopatovičtí zastupitelé. „Někdo z obyvatel chtěl před pár lety vidět jeden dokument, tak jsme mu jej ukázali. Nemáme s tím problém," sdělil tajemník Velkých Opatovic Břetislav Strnad.

Dotazy, jestli se všechny smlouvy obce objeví na webových stránkách, zaznamenal od některých lidí starosta Šebetova Zdeněk Čížek. „Náš nový web je na publikování smluv připravený. Čekáme však na schválení zákona, abychom věděli, co se smí a nesmí zveřejňovat, a nemuseli jsme pak informace předělávat," řekl Čížek.

Podle něj je ale více pravděpodobné, že smlouvy budou přístupné na centrálním registru smluv. „Zatím nevíme, jestli to budou dokumenty, které bude možné vyhledávat ve speciálních programech nebo v pdf skenech. Pověřené osoby je zřejmě budou muset převádět do elektronického formátu, umožňujícího fulltextové vyhledávání. Na Slovensku měli s registrem potíže," popsal šebetovský starosta.

Konečná podoba zákona má být podle mluvčího ministerstva vnitra Břetislava Olivy známá v příštím týdnu. „Nyní o věci jednají všichni, kteří do toho mají co mluvit. Požadavky obcí, které se obávají nárůstu administrativní zátěže, budou určitě zohledněny," přislíbil mluvčí ministerstva.