Podle starosty Ladislava Horvátha budou zastupitelé nicméně rozpočet schvalovat hned na příštím zasedání. „Naše účetní musela kvůli zdravotním problémům na operaci a následně strávila několik týdnů v lázních. Její přítomnost byla samozřejmě při chystání rozpočtu bezpodmínečná, takže nezbývalo nic jiného, než s přípravou počkat. Nyní už je ale návrh rozpočtu nachystaný, takže pokud ho na dalším zasedání zastupitelstvo schválí, od provizoria upustíme," vysvětlil Horváth.

Obecně pokud se vedení obce rozhodne, že bude hospodařit podle provizoria, znamená to, že každý měsíc má de facto na straně příjmů jednu dvanáctinu toho, jaké příjmy měla v uplynulém roce, a tomu musí uzpůsobit výdaje. Problém může nastat v případě, že vedení má v plánu zahájit větší investiční akci.

Kvůli kanalizaci

S provizoriem na ni totiž může uvolnit jen minimum peněz. V některých případech může ohrozit dlouhodobé projekty a čerpání dotací z evropských fondů. Horváth nicméně ujistil, že pro Chvalkovice nepředstavuje tento dočasný stav vznik větších problémů.

Z jiného důvodu museli k rozpočtovému provizoriu přistoupit v Lulči. Na jaře totiž plánují začít se stavbou kanalizace. „V současnosti ještě nevíme, jak bude vypadat splácení úvěru, který si obec kvůli kanalizaci vezme. Kdybychom se to snažili nějak odhadovat, rozpočet by byl pravděpodobně zavádějící. Proto raději počkáme. Základní rysy ale už máme připravené. Myslím, že bychom ho mohli schválit v únoru," sdělil starosta Lulče Adam Majchrák. Dodal, že ani na hospodaření Lulče nemá mít provizorium závažnější důsledky.

V některých obcích představuje provizorium dokonce běžnou praxi, jako například v Habrovanech. „S provizoriem pracujeme na začátku každého roku. Teprve po Novém roce totiž můžeme mít jasnější představu o příjmech a výdajích. A v lednu obvykle žádné investiční akce nerozjíždíme," podotkl starosta Radoslav Dvořáček.

Starosta Otnic Pavel Prokop má za to, že opatření se i do jisté míry vyplatí. „Za dobu mého působení jsme myslím nikdy rozpočet k Novému roku neschválili. Obvykle k tomu přistoupíme až někdy v březnu. Tehdy je totiž návrh rozpočtu mnohem reálnější, než může být v prosinci, kdy jde spíš o hrubý odhad," poukázal starosta.

Podle něj vedení obce vyhovuje především skutečnost, že později po začátku roku má jasněji v otázkách příjmů z daní, jejichž výše zpravidla kolísá. „Takhle nemusíme řešit tolik komplikací s tím, že dojde k přeplnění na straně příjmů nebo výdajů. To se musí opravovat rozpočtovými opatřeními, kterých tak nakonec může být zbytečně velké množství," dodal Prokop.

Otnice, které mají s provizoriem dobré zkušenosti, nejsou podle starosty výjimkou. „Někde si myslí, že si podle provizoria nemůžou dovolit hospodařit. Ale tohle opatření je takový strašák jenom pro ty, kteří neví, jak s ním pracovat. Menší obce s ním hospodaří docela běžně. Ale dovolit si ho může klidně i Praha," uzavřel Prokop.