Stížnost na nevhodné chování podala matka napadeného dítěte. „Ředitelka Jihomoravského inspektorátu České školní inspekce potvrdila zjištění, že školou přijatá dílčí opatření v zájmu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a vytváření podmínek pro předcházení vzniku sociálněpatolo­gických jevů nebyla dostatečně účinná. Incidenty se totiž opakovaly," uvedl náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys.

ČSI uznala pouze dvě formulační nepřesnosti. Ty se týkaly formálních náležitostí protokolu. Bývalý ředitel školy již vyrozumění ke stížnosti dostal, odmítl se k ní však jakkoliv vyjádřit. Letos v polovině roku z osobních důvodů odstoupil z funkce.

Rada města už v červenci vyhlásila konkurz na jeho náhradu. Přihlášky do konkurzu přijímal veselský městský úřad do šestnáctého října. Z těch bude komise vybírat šestého listopadu nejvhodnějšího kandidáta nebo kandidáty, které potom doporučí městské radě. Jeden člen komise je určený přímo inspekcí. Předpokládaný nástup nového ředitele je prvního února příštího roku. V současnosti je statutárním zástupcem školy Šárka Vávrová.

Pracovníci ČSI přijeli do Hutníku letos šestnáctého a osmnáctého června. Podle školského zákona prošetřili jednotlivá tvrzení uvedená ve stížnosti a výsledek šetření následně předala školní inspekce zřizovateli školy k dalšímu řízení. Jako opatření reorganizuje škola třídy v ročníku, ve kterém se událost stala. „Na Hutník přišly děti z Milokošti i jiných škol. Udělali jsme několik přesunů. Budeme pořádat adaptační dny, děti se zaměří na pravidla chování ve třídě mezi sebou. Uspořádáme různé soutěže, hry a další aktivity, při nichž se děti seznámí a skamarádí a nastaví si normy vzájemného chování," přiblížila už dříve Šárka Vávrová.

Gajoš závěry inspektorů odmítl. Mezi žáky školy prý nedocházelo k šikaně, ale jednalo se pouze o klukovskou rvačku. Připomínky k obsahu zprávy může ředitel školy nebo školského zařízení podat ČSI do čtrnácti dnů po jejím převzetí. „Osmnáctého srpna inspekce přijala stížnost Josefa Gajoše na postup inspekčního týmu, ve které vyjádřil pochybnosti o důslednosti a správnosti prošetření stížnosti na školu," sdělil Andrys.