„Na letošní rok jsme získali z rozpočtu města necelých šest milionů korun, což pokryje jen asi pětačtyřicet procent z celkových nákladů na roční provoz. Abychom zajistili všechno, co nám ukládá zřizovací listina, potřebovali bychom přibližně o deset procent víc," upozornil ředitel slavkovského zámku Aleš Šilhánek.

Podotkl, že veškeré úspory, které zámek v dřívějších dobách dokázal získat, jsou už vyčerpané. „Ať už to byly úspory ve službách, personální nebo energetické, prostor pro další změny už nemáme. Na posledním zasedání zastupitelstva se však rozhodlo o jakési rezervě, přibližně ve výši šest set tisíc korun, o které by se mělo ještě jednat," podotkl ředitel.

Ročně zámek hospodaří přibližně se třináctimilionovým rozpočtem. „Přibližně sedm milionů korun si tedy musíme ročně sami na sebe vydělat. Je to hlavně příjem náš, ale i nepřímý příjem do městského rozpočtu. Kromě zámku ale také zajišťujeme provoz kina, knihovny a od letošního roku nám přibude také informační centrum, což jsou v jiných městech čtyři samostatné organizace," připomněl Šilhánek.

Vzhledem k současné ekonomické situaci je tak rozpočet stále napjatější. „Když se lidem nedostává peněz, začínají šetřit na věcech, které k životu potřebují méně než například jídlo, zaplacení inkasa a podobně. Pokud tedy na něčem spoří, tak začínají u kultury. O to je pro nás složitější potřebné peníze na provoz vydělat," dodal Šilhánek.