Vodu stále dodává Vodárenská akciová společnost a vodovody jsou v majetku svazku. V blízké době se to nejspíš ani nezmění. „Žádné smlouvy nebyly odsouhlaseny, a tak se nám o infrastrukturu stará stále stejný provozovatel," uvedl černohorský starosta Ondřej Měšťan.

Podle předsedy svazku Jiřího Charváta je část smluv už hotová a část se dodělává. „Teď je vše na našich a černohorských právnících," sdělil Charvát.

Lidé tak zaplatí stejnou cenu jako obyvatelé obcí, které jsou součástí svazku, což pro letošek činí takřka čtyřiadevadesát korun za kubík vody.

Svazek loni na podzim Černé Hoře zaslal soupis majetku, který vyhodnotil jako oddělitelný, tedy takový, který je možné vydat. Celková částka, na kterou je majetek ohodnocen, dosahuje necelých šesti milionů korun. Finanční vyrovnání se svazkem je ještě o jeden milion vyšší a do jeho splacení se majetek do vlastnictví městyse nepřesune. „Svazek je oprávněn užívat infrastrukturní majetek včetně majetku vloženého do hospodaření svazku, který je určený k vydání městysi, až do uhrazení finančních nároků svazku," stojí v dopise zaslaném do Černé Hory. Jiří Charvát k tomu řekl, že takové jsou stanovy svazku.

Mezi oddělitelným majetkem není sporný zdroj vody Zelený kříž a čistírna odpadních vod. Tu totiž společně využívá Černá Hora a Bořitov, který je nadále členem svazku a chce, aby se o ni svazek staral. Zdroj vody považují ve svazku za neoddělitelný majetek. Iniciátoři vystoupení z něj si ale myslí opak, a nevylučují proto soudní cestu.

Tu už jako jedinou možnost vidí i Jiří Charvát. „Myslím si, že letos se dohodneme na tom, co není sporné a co je možné vydat. Soud poté rozhodne o sporných věcech," sdělil předseda.

Referendum o vystoupení ze svazku iniciovalo v roce 2014 černohorské sdružení Naše voda. Pro byla těsná většina z těch, kteří hlasovali. Po komunálních volbách byl sestaven vodohospodářský výbor, který měl pomáhat vedení městyse s vystoupením. Neexistoval ale ani rok.

Podle zastupitele, který byl členem výboru, a zástupce Naší vody Miloše Bílého neměli členové výboru dost informací o krocích černohorské radnice ohledně vystoupení. „Nemáme možnost styku s právníkem, svazkem, ani Vodárenskou akciovou společností. Máme pouze minimální informovanost a schopnost věci ovlivnit," vysvětlili svou rezignaci členové výboru.

Na zastupitelstvu koncem loňského října měli být zvoleni noví zástupci do výboru. Ze zastupitelů tam ale nikdo nechtěl, a tak byl výbor zrušen. Špatnou informovanost mezi vedením obce a sdružením Naše voda má také na svědomí fakt, že Černohorští sice rozhodli o vystoupení, v komunálních volbách, které se konaly ve stejném termínu, ovšem dali větší podporu zastupitelům, kteří nebyli vystoupení nakloněni, včetně současného starosty Ondřeje Měšťana. Hlavním stoupencem vystoupení v zastupitelstvu je tak pouze Miloš Bílý.

MAREK OSOUCH