„V letech 2008 a 2009 jsme ve dvou etapách udělali kompletní výměnu oken a vchodových dveří školy. První část umožnila dotace z ministerstva financí, druhou z Jihomoravského kraje, samozřejmě za spoluúčasti městyse," přiblížil starosta Švábenic Josef Kubík.

U Operačního programu Životní prostředí jde podle jeho slov o docela komplikovaný proces. „Výše dotace se totiž odvíjí od bodového hodnocení, které úzce souvisí se stavem dané budovy. Zjednodušeně se dá říci, že čím starší budova, tím větší má šanci na dotaci dosáhnout. Proto nám nedávno instalovaná okna svým způsobem spíš přitíží," vysvětlil situaci Kubík.

S bodovým hodnocením souvisí i spoluúčast z obecního rozpočtu. „Abychom měli co největší šanci na peníze dosáhnout, navrhli jsme model, kdy žádáme pouze o padesát tři procent z celkové částky, která činí asi tři a půl milionu korun. To by mělo být podle nás akceptovatelné," vyčíslil starosta.

Žádost byla ze strany Státního fondu životního prostředí potvrzená, a proto už městys obdržel akceptační číslo. „V současné době čekáme, zda obdržíme rozhodnutí o poskytnutí dotace. V případě, že nám bude rozhodnutí doručené, stavební práce se pravděpodobně rozběhnou v příštím roce," podotkl Kubík.