Vyškovská střední ekonomická škola tak přijala víc než polovinu všech jejích studentů. „Nabízeli jsme přestup všem, kteří museli skončit na soukromé podnikatelské. Bylo na rodičích, zda se rozhodnou dát k nám požadavek o přijetí ke studiu. Měli možnost rozmyslet se během prázdnin," potvrdil zástupce ředitele Gymnázia a Střední odborné školy zdravotnické a ekonomické Zdeněk Šlapal.

Třetí ročník obchodní akademie se tak rozrostl o pět studentů. „Z toho jedna dívka požádala o přerušení studia z důvodu pobytu v zahraničí. Do čtvrtého ročníku ekonomického lycea nastoupili čtyři studenti. To znamená, že z celkového počtu devíti jich nyní na naší škole studuje osm," upřesnil Šlapal.

Někteří podle něj využili školu v Prostějově. „Jde o organizaci podobného zaměření s cestovním ruchem," dodal zástupce. Další údajně zvolili Kroměříž.

Po přijímačkách

O nutnosti přestupu se studenti i jejich rodiče dověděli na konci minulého školního roku. Vedení vyškovských spojených škol jim nabídlo možnost dokončení vzdělání koncem června. Bylo to v době po prvním kole přijímacích zkoušek, když už ředitel zaniklé školy Miloš Kobliha podle Šlapala věděl, že počet studentů nenaplní a po domluvě se zřizovatelem se rozhodl pro ukončení činnosti školy.

Podle bývalého studenta soukromé podnikatelské školy Ondřeje Bara, který maturoval v roce 2012, se k uzavření instituce schylovalo už v době jeho studia. „Když jsem byl ve čtvrtém ročníku, měl jsem pocit, že úroveň dost klesla. Do prváku přišlo osm nebo devět lidí, bylo tak trochu jasné, že škola skončí. My jsme byli jedním z posledních silných ročníků, nastoupilo nás třicet. Potom ale počet nově příchozích stále klesal. Možná to bylo i tím, že studium bylo na vyškovské poměry docela drahé," popsal Bar.

Možnosti přestoupit na donedávna ještě konkurenční školu využil například David Viktorin, který nyní studuje ve čtvrtém ročníku. „O tom, že naše škola bude končit, jsme se dověděli až letos v červnu. Přitom celý uplynulý školní nás ujišťovali, že bude fungovat dál. Bohužel v jeho závěru jsme museli skončit a přestoupit, přičemž jsme ještě museli platit školné přes prázdniny," svěřil se Viktorin.

Studenti, kteří přestoupili na ekonomickou školu, se shodují, že nároky učitelů jsou větší než na bývalé škole. „Soukromá byla méně náročná, myslím, že to nebylo k prospěchu. Zjistili jsme, že máme určité nedostatky například v cizích jazycích. Takže jsme se shodli s kolektivem, že vzdělání, které bychom měli od prvního ročníku ve škole, kterou navštěvujeme teď, by bylo lepší," naznačil Viktorin.

Souhlasí s ním i studentka třetího ročníku obchodní akademie Simona Peniaková, která do školy letos rovněž přestoupila. „Bývalá však měla i své klady. Bylo nás ve třídě málo, takže k nám učitelé přistupovali individuálněji," poukázala dívka.

Soukromá podnikatelská škola sídlila v budově Základní školy Purkyňova ve Vyškově, která jí pronajímala čtyři třídy. Ty už nyní mají své využití. „Bohužel nám chybí peníze z pronájmu. Ale z důvodu nárůstu žáků jsme rádi, že máme k dispozici další prostory. Jak v loňském roce, tak i letos jsme otevřeli tři první třídy, což v minulosti nebylo. Také jsme museli zvýšit počet osmých tříd. Na žádost hygieny a města jsme rovněž navýšili kapacitu školní družiny, která se nyní nachází v prostorách bývalé podnikatelky," přiblížil ředitel základní školy Luděk Höfer.

VERONIKA MINÁŘOVÁ