Komplex mokřadů a poldrů, které ve Slavkově u Brna v loňském roce dokončilo Povodí Moravy jako součást druhé etapy protipovodňových opatření, dostanou jméno. Kromě toho, aby už Slavkované nezažívali bezmoc při pohledu na vyplavené sklepy, jsou totiž mokřady volně přístupné. Lidem tak poskytnou s postupným návratem i třeba některých druhů ptáků kus přírody. A právě jedním z největších propagátorů ochrany přírody v okolí Slavkova byl Eugen Pohle.

Vedení města tak schválilo umístění informační tabule na kraji lokality, na které bude kromě jejího popisu i právě vzpomínka na Pohleho. „Když v loňském roce procházela naše komise životního prostředí dokončenými poldry a mokřady, tak přišla s návrhem, že by si zasloužily nějaké pojmenování. Konkrétně tedy po slavkovském rodáku Eugenu Pohlem. Návrh prošel a v jarních měsících tak tabuli umístíme. Pravděpodobně to bude v místě nástupu k mokřadům, mezi hrází a autobusovým nádražím," poznamenal k plánům města slavkovský starosta Ivan Charvát.

Nápad vznikl také v návaznosti na to, že by se významný rodák před dvěma roky dožil sta let. „Tabule bude obsahovat jeho životopis. Pohle byl akvarista, sokolník, ornitolog a především propagátor ochrany přírody. Mimo jiné se zasloužil o záchranu historických stromových alejí kolem slavkovského zámku, které jsou nyní součástí chráněného území evropského významu Natura 2000," zmínil starosta.

Doplní i lavičky

Rozpočet města letos počítá i s dalšími úpravami lokality. „Ochrana před povodněmi je hlavní funkcí mokřadů, ale jak se jejich okolí na jaře zazelená, vznikne velice zajímavý krajinný prvek, který bude sloužit k procházkám lidí. Zároveň bude útočištěm pro živočichy. Proto plánujeme i další tabule s popisky fauny a flory. V plánu je také osazení místa lavičkami," podotkl Charvát.

Připomněl také, že se mělká jezírka stala v mrazivém počasí lákadlem pro bruslaře. Novou zimní atrakci si Slavkované pochvalují. „Voda ve stojaté vodě zamrzla velmi rychle, takže jsme toho rádi využili a šli si zabruslit. Navíc mi mělká voda vyhovuje, nemusela jsem se totiž bát, že se led proboří," uvítala novinku například Slavkovanka Eva Tomanová.

V současné době navíc přechází soubor protipovodňových opatření spolu s mokřady do užívání technickým službám města, které ho budou mít na starosti.

Cit k přírodě

Jejich ředitel Radoslav Lánský byl jedním z těch, kteří se o pojmenování krajinného prvku po Eugenu Pohlem zasadili. „S nápadem přišli také další členové komise životního prostředí. Eugen Pohle byl pro mě vzor, kterého jsem osobně znal, a jsem velice rád, že si ho město považuje a místo ponese jeho jméno. Přistupoval k ekologii velmi uceleně a cit k přírodě vychovával také v další generaci. Někteří současní aktivisté a ochránci přírody byli odchovaní právě v jeho kroužku," zavzpomínal Lánský.

V těsné blízkosti mokřadů se nachází i myslivecká základna. „Myslivci k němu měli také velmi blízko. V místě chováme třeba kačeny a předpokládáme, že se další ptáci a živočichové budou pomalu vracet. Chceme proto v lokalitě krajinný ráz zachovat. Neradi bychom tak třeba do přírody zasahovali vyloženě parkovou údržbou. Necháme to na ní," doplnil Lánský.