Místní o tom mluví jako o obrovské ztrátě. „Bylo to naše vesnické bohatství a nyní je zlikvidované," řekl Radovan Fiala, který v obci žije i podniká v autobusové dopravě.

Problém však není jenom samotná ztráta vody, ale i fakt, že již téměř měsíc musí Mikulčice odebírat vodu z vodovodu Podluží patřícímu Vodovodům a kanalizacím Hodonín. To obyvatelé pocítí na svých peněženkách, cena vodného se zvedne o více než třetinu. „Vodu používám na postřiky, dáváme tisíc litrů na hektar, dále ve vinařství, v provozu na umývání. Bez vody nemůžeme existovat," popisuje mikulčický vinař Štěpán Maláník. Až doposud Mikulčičtí platili i s daní 20,12 korun za kubík, nově budou platit 28,75 korun.

První rozbor odhalil trichlorethen ve vodě již v půlce března. Povolený limit, který je deset mikrogramů na litr, přesáhl více než dvojnásobně. Obec pak nechala vodu otestovat ještě dvakrát, aby výsledek potvrdila a také aby zjistila, kde se chemikálie do oběhu dostává. Špatnou zprávou je její přítomnost už přímo ve vrtu, ze kterého vesnice vodu bere. Ten se nachází v katastru Lužic zhruba v polovině cesty mezi Lužicemi a Dolními Bojanovicemi. Vrt je dvě stě třicet metrů hluboký a od jeho paty až do sto padesáti metrů pod zemí jsou filtry.

Mikulčice zkouší pitnou vodu na přítomnost sto padesáti látek dvakrát do roka. Surovou vodu, tedy tu, která ještě není upravená do sítě, také dvakrát ročně. Poslední test pitné vody byl v listopadu a žádné překročení limitu nezaznamenal. „Ve vzorku přímo z vrtu bylo dvaadvacet mikrogramů trichlorethenu. Minimálně kvartál nebo půl roku bude trvat, než se zjistí, čím se voda kontaminovala a zdroj kontaminace," popsal mikulčický starosta Jan Vlašic s tím, že zamoření na zdraví obyvatel nebude mít vzhledem k množství i době vystavení se chemikálii žádný vliv.

Mikulčická voda byla nejenom velmi kvalitní, ale i levná. Nebylo téměř potřeba ji upravovat. „Kromě amonných iontů tam k úpravě nic dalšího není. Přidáváme pouze malinko chlóru," přiblížil starosta. Má obavy i z toho, jaký dopad může mít nepřítomnost vody na vybavení úpravny a další technologie nutné k přípravě vody pro pití.

V úpravně vody totiž hrozí koroze, obec navíc bude muset zaplatit další sady testů, proplachování potrubí a vypuštění části vody, než se čerpadla dostanou do běžného chodu. Voda bude také potřebovat sanaci.

Než se objeví Mikulčickým ve skleničce, musí ji překontrolovat okresní pracoviště krajské hygienické stanice. „Až bude mít prokazatelně a stabilně charakter vody pitné, tak vrt povolíme jako vodní zdroj," řekla vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Jaroslava Švarcová.

Vyšetření úniku látky do vrtu má na starosti Česká inspekce životního prostředí. Ta bude nyní pátrat a zjišťovat, kdo má v okolí sondy přístup k chlorovaným uhlovodíkům. „Pokud bychom zjistili, že s nimi někdo nakládá v rozporu se zákonem, tak můžeme vydat další opatření. Případnému viníkovi hrozí postih pokutou, která může být minimálně pět set tisíc při prokázání nedovoleného nakládání se závadnými látkami," popsal ředitel inspekce Jindřich Mikeš. Zatím však o případném viníkovi žádné informace nemají.