Začátek prací byl naplánovaný na prvního července. Přípravu však doprovázely komplikace, které stavbu zpozdily o více než měsíc. Ze šesti firem byly vyloučené z výběrového řízení tři. Ty nesplnily například požadavky na tloušťku nátěrové hmoty nebo požadavky u zateplení stropu. Nakonec soutěž vyhrála kyjovská společnost. Vyřazené firmy s rozhodnutím komise nesouhlasily. „Uchazeči si vyžádali doplňující informace. Byly podány námitky k rozhodnutí o vyřazení z výběrového řízení a odvolání proti rozhodnutí. Smlouva se podepsala až v úterý," přiblížil náměstek hejtmana Stanislav Juránek.

Podle plánu skončí práce do konce roku. „Chod školy ovlivní minimálně. Naštěstí je v gymnáziu dostatečná kapacita učeben. Výměna oken se uskuteční proudovou metodou, dojde pouze k přesunu výuky z jedné učebny do druhé," popsal Juránek.

Podobnou situaci už zažili v jiné kyjovské škole, ve Středním odborném učilišti. „Museli jsme žáky i učitele proškolit o bezpečnosti. K tomu jsme měli koordinátora, který je ze zákona povinný. Ohledně výměny oken jsme vždy po dohodě s firmou uvolnili dvě učebny a vyučovalo se v dalších," přiblížil ředitel učiliště Zdeněk Lukeš.

Cena všech prací na gymnáziu, které čítají výměnu oken, zateplení pláště ze dvora, opravu fasády s historickými prvky a zateplení střechy, je dvacet milionů. „Zhruba polovina se zaplatí z fondů Evropské unie. Zbytek uhradí zřizovatel, a to Jihomoravský kraj," přiblížil náměstek.

Před třemi lety se Klvaňovo gymnázium sloučilo se Střední odbornou školou zdravotnickou a sociální. Dnes školy fungují pod jedním vedením, ale ve dvou budovách. Od příštího školního roku se ovšem výuka přesune do budovy gymnázia. Škola snižuje stavy studentů, aby měla čtyřiadvacet tříd, které se umístí do jedné budovy. Od března se tak na Klvaňově gymnáziu opravují některé učebny, aby byly vhodné pro vyučování odborných předmětů.

Budova, ve které dnes sídlí zdravotní škola, zůstane Jihomoravskému kraji. Ten s ní zatím ještě žádné konkrétní plány ohledně využití nemá. „V současné době čekáme na vhodný dotační program na opravu této budovy," řekl Juránek. Klvaňovo gymnázium založili v roce 1898. Prvním ředitelem byl uznávaný národopisec a přírodovědec Josef Klvaňa. Před sedmi lety gymnázium oslavilo sto deset let existence. Za tu dobu jej absolvovalo přes sedm tisíc studentů a vystřídalo se tam sedmnáct ředitelů. Po sametové revoluci se škola vrátila do historické budovy v Komenského ulici. I tam se zřídil znovu osmiletý studijní cyklus.

HANA NENIČKOVÁ