Problém s vymírající perlorodkou říční se rozhodla vyřešit Místní rybářská organizace Aš ve spolupráci s Chráněnou krajinnou oblastí Slavkovský les. Ta se na ašské rybáře obrátila s prosbou, zda by byli ochotni pomoci v jejich unikátním záchranném programu. A ašští rybáři s radostí souhlasili.

„Naši organizaci oslovili zástupci CHKO Slavkovský les, zda bychom byli ochotni pomoci jim v jejich záchranném programu perlorodky říční," řekl předseda rybářské organizace Aš Radomír Duchaj. „Pomohli jsme s kolegy odlovit 150 kusů pstruha potočního k aplikování glochidií (larev perlorodek) na jejich skřele (žábry). Tento počet pstruhů se rozdělí na tři části. První třetina zůstane v líhni, druhá část se převeze zpátky do určité části toku a poslední padesátku pstruhů si zapůjčí do jižních Čech," vysvětlil Radomír.

„V dubnu 2013, až se z glochidií vyvine malá perlorodka, která bude mít zhruba jeden milimetr, se ryby z potoku znovu odloví a odvezou se do perlorodkové líhně, kde proběhne řízené odpadávání malých perlorodek. Po ukončení této operace nám pstruhy přivezou zpět a my je opět vrátíme naší vodě. Lokality zatím zůstávají v tajnosti kvůli veřejnosti," dodal.

Jelikož perlorodka byla využívána na výrobu perleťových knoflíků, její populace byla kvůli tomu v sedmdesátých letech na Ašsku téměř vyhubena.

„V přírodě nemají perlorodky přirozeného nepřítele. Jediný jejich problém je neohleduplný člověk. Ten zavinil jejich postupné, ale rychlé vymírání jejich výlovem na tvorbu perleťových knoflíků. Doufejme, že tato metoda, která se provozuje u nás nejlépe v Evropě, pomůže perlorodkám získat novou šanci na život," vysvětlil.