Až pět set pracovních míst by mohla Sokolovsku přinést případná dohoda s jedním z investorů v oblasti strojírenství. Další dobrou zprávou pro zaměstnanost v našem regionu je, že do konce letošního roku bude Sokolovsko představeno v Německu a Francii jako vhodná lokalita pro rozvoj chemického průmyslu. Zástupci města se totiž v čele s místostarostou Karlem Jakobcem zúčastnili veletrhu URBIS INVEST v Brně a obdobné akce ve Vídni, kde nabízeli plochy vhodné pro rozvoj pracovních příležitostí.

„Jeden z konkrétních investorů rozšiřuje svou výrobu a rád by zamířil blíže směrem na západ, konkrétně na Sokolovsko. Nyní záleží na tom, jak se dohodne s vlastníky pozemků. Samozřejmě víme, o koho jde, ale na přání investora to prozatím nebudeme zveřejňovat," řekl Jakobec. Sokolov spolupracuje v této záležitosti nejvíce s firmou Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., která výrazně zvýšila v tomto směru aktivitu.

Místostarosta Jakobec, předseda dozorčí rady Sokolovské uhelné František Štěpánek a předseda komise Rady města Sokolova pro rozvoj podnikání Pavel Makoň společně navštívili i ministryni pro místní rozvoj Věru Jourovou. Společně jednali se zástupci agentury CzechInvest. Vysvětlili současný stav a problémy Sokolovska. Přislíbená pomoc se projevila velmi rychle ve formě návštěvy zástupců agentury CzechInvest a zástupce Ministerstva pro místní rozvoj na Sokolovsku, kde si všichni na místě prohlédli jednotlivé nabízené lokality.

Další z oslovených vůbec netušil, že je v Sokolově chemický průmysl. „Ve Vídni se podařilo navázat kontakty s nevládní neziskovou organizací AFI, která mimo jiné zprostředkovává kontakty se zahraničními investory a úzce spolupracuje s agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Představí Sokolov na západních trzích jako vhodnou lokalitu pro rozvoj chemického průmyslu. „Neznamená to však, že vyroste v regionu další chemička, ale vznikne například nová, menší výroba a další nová pracovní místa ve stávajících chemických závodech," dodal Jakobec.