„Na základě úspěšně podané žádosti potvrdilo Ministerstvo kultury ČR přiznání dotace pro Dům kultury Ostrov ve výši 550 tisíc korun. Předpokládaná hodnota celkové zakázky bez DPH se vyšplhá k 3 milionům 550 tisícům korun. Veřejná zakázka bude rozdělena do dvou etap,“ uvedla za ostrovskou radnici Lucie Mildorfová.

„Podmínkou dotace ze Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj kinematografie je zprovoznění kina s technologií DCI 2D do konce roku 2012. Pořízení technologie 3D je možné přesunout na rok 2013. Pokud by se 3D technologie nerealizovala, nemá to vliv na porušení podmínek dotace, ale výběr filmů, a zejména novinek, by byl omezený. Digitalizace velkého kina, byť se jedná o finančně náročnou záležitost, by měla být pro kulturní dění v Ostrově velkým přínosem,“ dodala Mildorfová.