Už od loňska mohou lidé do středověkého důlního díla Jeroným u Čisté na Sokolovsku a zanedlouho přivítá návštěvníky i štola Johannes na Zlatém kopci u Božího Daru. Historické doly se tak stávají další vítanou turistickou atrakcí Karlovarského kraje.

Mauritius je jednou z památek v Krušnohoří, které usilují o společný zápis mezi památky UNESCO spolu s hornickými památkami v Ústeckém kraji a sousedním Německu. „Práce související se zpřístupněním dolu Mauritius se pohybují kolem osmi milionů korun. Podstatnou část nákladů pokryla dotace z Evropské unie," uvedl Lakatoš.

Důl Mauritius bude otevřen pro veřejnost denně. V nejbližší době, zejména pak o víkendech, ale starosta doporučuje raději si návštěvu včas rezervovat.

Důl Mauritius, jeden z nejvýznamnějších cínových dolů české části Krušných hor, byl založen v roce 1545 a téměř nepřetržitě pak byl v provozu až do roku 1944. Cín z Hřebečné byl pověstný svou kvalitou a putoval do celé Evropy.