Dorazily finance na další část důležitého obchvatu Sokolova. Chystaný úsek bude nejkratší, ale i nejdražší. Důvod je prostý. Stavaři se musejí vypořádat s přemostěním vozovky, říčky Svatavky a velmi frekventované železniční trati. Na té bude muset být výluka, čehož město Sokolov ihned využije a nechá opravit Antonínské mosty.

Akci platí stát, město nestojí ani korunu. „Proběhlo výběrové řízení na dodavatele a již byla vybrána firma. Stavět se tak bude další část obchvatu," potvrdil místostarosta Sokolova Karel Jakobec. Výluku vlaků na trati Sokolov – Cheb využije podle něj město k opravě Antonínských mostů.

„Jednou přes ně povede cyklostezka přímo ke středu vznikajícího jezera Medard," dodal Jakobec. Překlene tak řeku Ohři a silnici. V původním projektu se s touto trasou nepočítalo, protože mosty byly ve vlastnictví těžařů ze Sokolovské uhelné. Páteřní cyklostezka tak vede podél řeky do Citic, kde končí a lidé musejí přes tamní frekventovaný most přejet na druhou stranu řeky, kde mohou pokračovat na Kynšperk. Podle Jakobce se jinak za jednodenní výluku musí platit až milion korun.

„Rozpočtové náklady na realizaci třetí etapy činí zhruba 222 milionů korun. Akce má být financována z programu Ministerstva financí, který je zaměřen na řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji," upřesnila mluvčí našeho kraje Veronika Severová.

Základem stavby je přemostění řeky Svatavky a železniční dráhy Sokolov – Cheb. Vybudováním západního obchvatu vznikne ucelená alternativní trasa ke stávající silniční síti, která odkloní zejména těžkou dopravu z centra Sokolova. Navíc tato trasa přinese i zpřístupnění lokalit v blízkosti bývalých dolů Medard a Libík. Stavba třetí etapy, která má propojit zbývající úseky západního obchvatu Sokolova, nabrala zpoždění. Ačkoliv v minulosti proběhly přípravné práce, čekalo se s vypsáním zadávacího řízení na zhotovitele stavby, a to kvůli Ministerstvu financí.