Hlavním tématem diskuse byl záměr kraje vybudovat v Hlubocké Pile na území vojenského újezdu Hradiště vodní nádrž, která by v budoucnu vyřešila hrozící nedostatek zásob vody.

Podle hejtmana Martina Havla jde o dlouhodobou snahu kraje jednak udržet vodu v krajině, dále díky stavbě a provozu přehrady zajistit pro obyvatele kraje nová pracovní místa, ale najít i možné energetické využití. Vodní nádrž v Hlubocké Pile by navíc vznikla v lokalitě, kde by nenarušila životní prostředí a nebylo by nutné kvůli stavbě například přesídlit obyvatelstvo.

Poslankyně Parlamentu ČR Markéta Wernerová upozornila, že se myšlenka stavby přehrady nicméně v poslední době potýká s negativním stanoviskem Ministerstva obrany, nepočítá se s ní ani mezi prioritami Ministerstva zemědělství. „Naším cílem přitom není poškodit oblast pro odborné zázemí a výcvik armády, spíše chceme najít možný způsob koexistence vodního díla a vojenského prostoru," dodala. Ministr Stropnický ji ujistil, že na jedné straně vnímá problém se zásobováním vodou, který trápí ČR i celou Evropu, ale na druhé straně zdůraznil, že narůstá výcviková činnost armády vzhledem k bezpečnostní situaci v zemi a vojenský újezd Hradiště navíc pravidelně využívají i zahraniční jednotky.

Zástupci kraje i ministerstva se v závěru dohodli, že vznikne pracovní skupina, v níž bude Karlovarský kraj spolupracovat s Ministerstvem obrany a s odborníky podniku Povodí Ohře. Skupina bude mít za úkol najít východisko pro možnou budoucí realizaci záměru.

Plánovaná vodní nádrž Hlubocká Pila by se měla nacházet na hranici Ústeckého a Karlovarského kraje přímo na území vojenského újezdu. Přehrada by měla mít rozlohu 76,4 hektaru a objem 11 milionů metrů krychlových. (pav)