„Snažím se navštívit místa našeho kraje, která nejsou úplně v centru dění, o to víc pozornosti potřebují," vysvětlil v Lipové Martin Havel. Starosta Vladimír Duda ho seznámil s projekty, které se v obci povedlo uskutečnit s příspěvkem kraje či státu jde například o rekonstrukci školky nebo kulturního domu. Za problém starosta považuje vysoké náklady na opravy místních komunikací, jež patří obci. Hejtman jej informoval o financování oprav krajských silnic s příspěvkem ze Státního fondu dopravní infrastruktury a přislíbil, že prověří, zda se dostane i na komunikace poblíž Lipové. Společně pak zavítali do školky a školy, které navštěvuje celkem 35 dětí.

Podle starosty Okrouhlé Petra Zetochy řeší obec podobně jako Lipová vysoké náklady na nutné opravy obecních silnic. „Jako malá obec máme většinou problém splnit podmínky, které vedou k udělení dotace například z programů ministerstev," vysvětlil. V Okrouhlé plánují opravit kulturní sál, revitalizovat zeleň, bez dotace se ale neobejde například stavba vodovodu či vybudování chodníku.

Hejtman Martin Havel také navštívil AGRO & KOMBINÁT v Dolním Žandově, kde se setkal se starostkou obce Eliškou Stránskou a s ředitelem společnosti Vladimírem Tůmou. „Obhospodařujeme 4 tisíce hektarů zemědělské půdy na 38 katastrálních územích. Kromě rostlinné výroby se zabýváme výrobou živočišnou, máme mimo jiné 230 dojnic a produkujeme mléko pro regionální výrobce mléčných produktů," objasnil Vladimír Tůma. Ten diskutoval s hejtmanem o problému výkupních cen mléka a masa na trhu a o strategii obchodních řetězců, která komplikuje podnikání místním zemědělcům. Kombinát provozuje také bioplynovou stanici v Okrouhlé, odkud se využívá teplo pro provoz hospodářských budov. Zbytky po spalování jsou určeny k hnojení.

V Milíkově seznámil starosta Jan Benka hejtmana se záměrem zpevnit břehy potoka uprostřed obce, jenž při vydatnějších srážkách ohrožuje blízké domy. „Původně jsme doufali, že se domluvíme se zástupci podniku Povodí Ohře, aby projekt pomohli uskutečnit, protože věc nejsme schopni financovat z obecních peněz. Nesetkali jsme se ale s pochopením ani v tom případě, že by obec akci spolufinancovala a požádala by o dotaci společně s Povodím Ohře," popsal starosta. Hejtman reagoval, že bude s představiteli podniku hledat možnost, jak obci pomoci. Starosti dělá vedení obce i výše nákladů na vybudování vodovodu v části obce Mokřina, kde se místní obyvatelé potýkají s velkým úbytkem vody.

„Témata, o kterých jsme mluvili v jednotlivých obcích, probereme s kolegy v radě kraje a pokusíme se najít způsob, jak obcím vyjít vstříc," uzavřel hejtman Martin Havel. (pav)