Jako v Jiříkově vidění si musí připadat Vilibald Schlapák, který se už dvakrát přihlásil do výběrového řízení na ředitele Dětského domova Karlovy Vary Ostrov. A potřetí svou účast v této nastavované výběrové kaši velmi zvažuje. Karlovarský kraj jej poprvé vyhlásil 3. června. Kvůli jedinému uchazeči jej ale zrušil, a vyhlásil znovu. Od předsedkyně konkurzní komise pak Vilibald Schlapák 4. září obdržel písemné sdělení, že konkurzní komise došla k závěru, že byl shledán vhodným uchazečem pro místo ředitele dětského domova. Už 26. září ale přichází jiná odpověď. Krajská rada rozhodla o vyhlášení nového konkurzního řízení. Důvod mu sdělen nebyl.

Podle Václava Sloupa, krajského náměstka pro školství (KSČM), se konkurzu nezúčastnil kandidát, který má doložitelnou praxi v obdobném zařízení a praxi ve vedoucí funkci. „Komise proto krajské radě doporučila, aby na tento post vyhlásila třetí výběrové řízení," vysvětlil náměstek, který doufá, že se do tohoto konkurzu přihlásí více uchazečů.

Jenomže to v podmínkách už dvakrát zrušeného výběrového řízení tak striktně uvedeno není. Kraj požadoval od uchazečů předpoklady pro výkon činnosti ředitele stanovené podle zákona o pedagogických pracovnících, znalost školských předpisů a problematiky řízení daného druhu a typu školy a školského zařízení, organizační a řídící schopnosti a občanskou a morální bezúhonnost.

Vilibald Schlapák dlouholeté zkušenosti s prací ve škole má. Vystudoval speciální pedagogiku a učí na druhém stupni základní školy. Přesto není pro řízení dětského domova zřejmě vhodný. Nebo kraj čeká na kandidáta, který už je soudružsky vybrán. Tento scénář se logicky nabízí.