Tyto koše se osvědčily a nyní dochází k jejich rozšíření. Ke stávajícím sedmadvaceti jich přibylo dalších deset.

Takzvané Bigbelly a Smartbelly přinesly očekávaný efekt. Kromě možnosti separovat na hlavních třídách papírový a plastový odpad od směsného výrazně klesly náklady na svoz odpadu.

„Malé odpadové nádoby byly vyváženy minimálně jednou denně, v době konání významných akcí i vícekrát denně. Navíc musel být kontrolován stav naplněnosti. Četnost vývozu inteligentních nádob je podstatně nižší. Disponují vyšší kapacitou než nádoby na směsný odpad a jsou vybaveny kompresní jednotkou, díky níž je vhozený odpad v pravidelných intervalech stlačován," popsal jejich činnost náměstek primátora Čestmír Bruštík s dodatkem, že Bigbelly a Smartbelly navíc vysílají signál o stavu naplněnosti, díky čemuž může být svoz prováděn i jednou týdně.

Sedmadvacet inteligentních nádob bylo v roce 2015 instalováno na hlavním pěším tahu od začátku třídy T. G. Masaryka až ke Grandhotelu Pupp. Minulý týden k nim přibyla další desítka na stanovištích Dr. D. Bechera, Zeyerova a rovněž v dalších částech TGM.

„Karlovy Vary se tímto krokem stávají chytrým a čistým městem, prvním v České republice, které má centrum města pokryto inteligentními odpadovými nádobami," dodal náměstek Bruštík.