„Když se bavím s investory, kteří mají celý plán na starosti, tak mi říkají, že izraelský projekt stále projednávají a chtějí ho realizovat," informoval ašský starosta Dalibor Blažek. „Nicméně vím, že izraelská společnost má smluvní vztah s jinou firmou, na kterou chce převést pozemky ležící u ašské instituce, která se zabývá výrobou plastových láhví."

Z tohoto faktu tedy vlastně vyplývá, že v současné době se izraelský projekt nerealizuje jako celek, ale budou se z něj uskutečňovat pouze první kroky prostřednictvím jiného investora.

Tento návrh měl nabídnout práci několika stovkám lidí z celého ašského regionu, protože Izraelci před lety přišli na tamní radnici se záměrem, že by na nevyužívaném místě u německo-českých hranic vybudovali rozlehlou průmyslovou zónu s výrobními halami a vysokými budovami.

Tato první jednání se zástupci izraelského investora se uskutečnila už v roce 2006, kdy ašským zastupitelům investor oznámil, že kupuje sedmdesát dva hektarů pozemků Hospodářských parků u obchvatu města a tam právě měla průmyslová zóna vzniknout.

Ze zmíněného průmyslového parku by se dalo velmi snadno dostat na německou dálniční síť. Právě z toho důvodu si od jeho vybudování ašská radnice slibovala to, že jeho prostřednictvím se mohla zařadit po bok významných evropských měst, která se pyšní tím, že jsou důležitými strategickými křižovatkami na rozhraní jednotlivých států.

(wun)