„Stromy lze kácet zpravidla v době vegetačního klidu tedy období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny," informovala mluvčí chebského městského úřadu Martina Kuželová. Jak podotkla, toto období je od října do března.

V polovině července začala platit novela, která měla odlehčit papírování při kácení stromů, navíc si ji řada lidí vysvětlila po svém 'kácet mohu jakýkoliv svůj strom'. Tak to však není.

„Kýžená svoboda kácení platí pouze u rodinných a bytových domů za splnění všech tří podmínek zároveň: objekt je na zastavěném území obce, jde o pozemek stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti. Změny se však netýkají pozemků s takzvaným živým plotem ani zahrádkářských osad či chatových oblastí," upřesnila mluvčí.

Jak je to s ořezy

A je nutné povolení pro ořezávky? Podle mluvčí chebského městského úřadu není. „Nesmí být však ořez proveden tak, aby způsobil podstatné nebo trvalé snížení jejich ekologických nebo společenských funkcí nebo odumření," vysvětlila.

„Odborně provedeným zásahem lze zajistit bezpečnost stromu při zachování dobrého zdravotního stavu a vitality. Z pohledu stromů je každý řez vnímán jako poranění a představuje zvýšený výdej energie na obranu stromu proti patogenům a hojení rány, proto je třeba dodržovat pravidlo 'řezat jen tak málo, jak je nezbytně nutné', aby stromy občanům nadále přinášely radost a zároveň neohrožovaly zdraví a majetek," popsala.