Jednotlivé show potrvají nepřetržitě nebo se budou v krátkých intervalech opakovat a budou přístupné zdarma.

Po oba večery se budou na osmi místech města odehrávat audiovizuální show z produkce společnosti Borovka Event. Cesta po trase Alžbětiny lázně Císařské lázně bude plná světla a zvukových efektů. „Z připravované akce máme dobrý pocit. Odezva na videomaping během zahájení karlovarské lázeňské sezony byla skvělá. Věříme proto, že to lidé ocení," uvedla ředitelka karlovarského infocentra Jitka Štěpánková.

Celý světelný festival připravuje a obsluhuje kolem pětatřiceti lidí a základní přípravy probíhají už od dubna.

„Od posledního srpnového pondělí pak dojde k instalaci technologií na jednotlivých stanovištích a ve čtvrtek budou generální zkoušky. V pátek vše s úderem půl deváté začne naostro," dodala Lenka Borovková ze společnosti Borovka Event a dodala, že počasí nehraje roli.

„Déšť není žádný problém. Ten může leda pokazit nerušený zážitek přítomných. Komplikace by mohly maximálně nastat, pokud by přišla opravdu velmi hustá mlha. To by ale nemělo hrozit," dodala Borovková.

Celý Festival světla Královské cesty Karla IV. vyšel na přibližně 1,8 milionu korun, a to s přispěním Karlových Varů i kraje.

„Akci jsme finančně podpořili z balíků prostředků pro roční oslavy narození Karla IV.," doplnil karlovarský primátor Petr Kulhánek

Kompletní program na 700.karlovyvary.cz nebo www.mmkv.cz.


Co vás na stanovištích čeká?

1) KAREL IV. BUDOVATEL, Alžbětiny lázně

Videomappingová show oslavuje Karla IV. jakožto budovatele, který se zasadil o rozkvět architektury

a měst českých zemí. Osmiminutová show

se bude opakovat každých 15 minut

2) KAREL IV. PANOVNÍK, Hotel Thermal

Lasermapping podobizna Karla IV. promítaná

na skálu za hotelem Thermal, připomínající

pevnost a stabilitu vlády panovníka Karla IV.

3) KAREL IV. VZDĚLANEC, LINGVISTA, Mluvící strom ve Dvořákových sadech

Promítání na nejstarší strom Dvořákových sadů,

Dvořákův platan, který se pyšní věkem

přes 200 let. Strom jakožto symbol dlouhého

věku a vědění bude promlouvat v jazycích,

kterými Karel IV. mluvil.

4) KAREL IV. CESTOVATEL, Sadová kolonáda

Vydejte se do doby cestovatelů a objevování

nových světů. Vyzkoušejte si na vlastní kůži

putování po hvězdných cestách a otestujte svou

orientaci v prostoru v laserovém bludišti,

které má kolem pětadvaceti metrů.

5) KAREL IV. STÁTNÍK, Mlýnská kolonáda

Stejně tak, jako se musí hudbě přizpůsobovat

světlo uvnitř Mlýnské kolonády, musel i Karel IV. moudře reagovat na politické dění doma i ve světě. Karla IV. jakožto státníka oslaví Duhový koncert světelná show doprovázená reprodukovanou hudbou KSO.

6) KAREL IV. ESTÉT, Tržní kolonáda

Karel IV. jako milovník umění se připomene

při komponování světlem. Složte si vlastní

hudbu a vytvářejte světelné efekty přímo

v Tržní kolonádě. Přítomny budou pro lidi klávesy,

kdy každá klapka rozsvítí jiné světlo.

7) KAREL IV. MECENÁŠ, Divadelní lávka

Divadelní náměstí a blízké Vřídlo jako pomyslné srdce lázeňské části Karlových Varů jsou inspirací show „na vodě". Audiovizuální program (Waterscreen), při kterém se za hudebního doprovodu promítá do stěny tvořené z vody a vodní mlhy, představí Karla IV. jako významného mecenáše. Pětiminutová show se bude opakovat každých 15 minut.

8) KAREL IV. VIZIONÁŘ, Císařské lázně

Videomapping audiovizuální show promítaná

na průčelí budovy Císařských lázní. Velkolepá show

oslavuje Karla IV. jako vizionáře, který se nebál snít

o svých cílech a následně je realizovat. Osmiminutová

show se bude opakovat každých 15 minut.