Do výběrového řízení na provozování kina Čas se přihlásili tři uchazeči. „Z toho byl jeden vyloučen, protože nesplnil kvalifikační předpoklady, to znamená živnostenský list na provozování kina," vysvětlil primátor Petr Kulhánek (KOA).

Vítězem výběrového řízení se stala společnost Avelzo, která provozuje kino v Mariánských Lázních, za nabídkovou cenu 145 tisíc. Druhou v pořadí byla firma ALTAI s cenou 145 tisíc dvě stě korun, ale právě ta byla vyřazena. Třetí se umístila společnost Falcocon. Ta městu za pronájem nabídla 120 tisíc korun.

„Nájemní smlouva bude uzavřena co nejdříve. Zda vítěz výběrového řízení bude v kině Čas promítat ještě v prosinci, to záleží na něm. My bychom pochopitelně byli rádi, kdyby diváci do kina mohli přijít už o Vánocích," vysvětlil primátor Kulhánek.

Na dotaz, proč rada snížila požadovanou cenu za pronájem, (původní nájemce František Grebeň městu ročně platil 180 tisíc korun), primátor vysvětlil, že rada vzala v úvahu skutečnou současnou hodnotu mobiliáře kina. Zároveň upozornil, že Grebeňovy pohledávky je město připraveno vymáhat i soudní cestou.

Jak to vypadá s kinem Drahomíra

Promítat se nadále bude i v kině Drahomíra, ačkoliv i u tohoto kina Grebeň městu vypověděl nájemní smlouvu. A i zde nechal podle primátora dluhy.

„A to za technologie za 1,3 milionu korun. Přestože mu zastupitelstvo schválilo finanční podporu na digitalizaci kina ve výši půl milionu korun, on ji nevyčerpal. Kinu tak hrozilo, že si technologie majitel odveze a kino nebude moci promítat. Současný pronájemce, občanské sdružení Drahomíra, nyní radu požádalo, zda by podporu ve výši půl milionu mohlo čerpat, a rada ji schválila," vysvětlil primátor Kulhánek.

Podle něj se sdružení podařilo vyjednat i splátkový kalendář a uzavření kina Drahomíra, které je v soukromých rukou, tak bylo odvráceno. Půlmilionovou finanční dotaci pro toto kino musí ještě odsouhlasit karlovarské zastupitelstvo.

Vedení města podporuje i modernizaci letního kina. Nyní se zde opravuje střecha za 539 tisíc korun a podle primátora se toto kino digitalizovat nebude.

„Filmové projekce zde hodláme zachovat, ale také rozšíříme letní scénu o koncertní program," doplnil primátor. Podle Reného Weise, jednatele městské společnosti KC City, která letní kino provozuje, je zde plánován i taneční parket.

Za obnovu letního kina zaplatilo město přibližně deset milionů korun.