„Zpracovali jsme pravidla, jak hroby prodávat. Na drahovickém hřbitově jde o stovky hrobů, které zájemcům nabídneme," uvedl náměstek primátora Karlových Varů Jaroslav Růžička.

Vznikne seznam hrobových míst a bude zveřejněn na webové stránce a úřední desce města. „Pokud se o ně nikdo do půl roku nepřihlásí, budeme se k nim chovat jako k věci nalezené, kterou můžeme prodat. Cenu pak určí znalecký posudek," uvedl Růžička. V případě více zájemců o konkrétní místo by uchazeči o hrob licitovali.

Podle zákona bude nutné z hrobů před opětovným použitím vyzvednout ostatky, nechat je spálit a uložit do žárové hrobky. Náhrobky ale bude možné znovu využít. Město chce hřbitov, kde se začalo pohřbívat v druhé polovině 19. století, uchovat v důstojném stavu. Hrobky významných obyvatel a návštěvníků Karlových Varů proto hodlá opravit.

Některé části hřbitova chce pak zachovat v současné podobě kvůli architektonické autentičnosti. Hřbitovy se v Karlových Varech postupně přemisťovaly. Původní u chrámu sv. Maří Magdaleny byl nahrazen ondřejským a když se i on dostal do zastavěné části města, začalo se pohřbívat v Drahovicích. Jeho součástí je hřbitov katolický, evangelický i židovský.