Reálný schodek má být ale jen 51,7 milionu korun. Další peníze tvořící rozdíl mezi příjmy a výdaji dostane radnice nazpět například jako dofakturaci za již provedené dotované investiční akce. „Návrh schválila městská rada, definitivně o něm rozhodne městské zastupitelstvo v prosinci," oznámil ve středu primátor Petr Kulhánek.

Přípravu rozpočtu na rok 2013 poznamenala podle Kulhánka úsporná opatření a řada akcí se škrtala. Snahou města je, aby se schodek nadále snižoval a po roce 2014 už byl pokud možno nulový. Letos Karlovy Vary hospodaří s rozpočtem, jehož příjmy mají přesáhnout 1,146 miliardy korun a výdaje budou kolem 1,717 miliardy korun. Reálný schodek má být přibližně 100 milionů korun, zbývající rozdíl mezi příjmy a výdaji pokryje financování ze zdrojů města a úvěru.

V příjmové části rozpočtu počítá město pro rok 2013 například s daňovými výnosy ve výši zhruba 680,6 milionu korun, v letošním rozpočtu to bylo 741,3 milionu korun.

Vlastní činnost města, mimo jiné jsou to tržby z parkovacích automatů nebo z odpadového hospodářství, má vydělat 40 milionů korun. To je proti letošku asi o 1,6 milionu korun méně. Na nedaňových příjmech má radnice získat kolem 74,9 milionu korun, v porovnání s letoškem o 37,4 milionu korun méně. Z celkových výdajů přes 1,089 miliardy korun tvoří kolem 312,1 milionu korun kapitálové výdaje.

V investicích půjde z rozpočtu například na úpravy a rekonstrukce škol a školek přes 41,9 milionu korun. Základní škola Poštovní se má dočkat za 7,5 milionu korun nového hřiště, zateplení mateřské školy Východní bude za 6,9 milionu korun.

Do dopravní infrastruktury, kdy se plánují opravy silnic a chodníků, se počítá se zhruba 78,8 miliony korun. Mezi nejnákladnější akce patří vybudování cyklostezky podél Ohře za 21 milionů korun. Pokračovat by měla i rekonstrukce Lidového domu.