„Na konferenci, zaměřené na současnost a budoucnost regionálního cestovního ruchu, se sešli zástupci agentury CzechTourism, infocenter, hotelů a lázeňských zařízení nebo společností poskytujících služby v oblasti reklamy a marketingu," uvedla Jana Pavlíková, krajská mluvčí.

Živý kraj

Karlovarský kraj představil novou prezentaci destinace pod značkou Živý kraj. „Jsme krajem hojně navštěvovaným turisty i lázeňskými hosty, proto je třeba toho využít a co nejúčinněji je seznámit se vším, co jsme schopni nabídnout," zdůraznil v úvodu akce náměstek hejtmana Jaroslav Borka (KSČM).

Nový brand má sloužit k vylepšení image a identifikaci regionu vůči domácím a zahraničním turistům a prezentovat kraj jako zdravé, léčivé a aktivní místo se širokým spektrem nabídky turistických produktů. K prezentaci bude především sloužit internetový portál Živý kraj, který právě zahájil testovací provoz.

Krajská konference cestovního ruchu

Internetová fotobanka

Hovořilo se také o internetové fotobance Karlovarského kraje, která obsahuje v současné době téměř jeden tisíc fotografií přírody, památek či zajímavých míst regionu.

Fotobanka bude rozšířena také o videobanku, odkud si uživatelé budou moci od příštího roku stáhnout k nekomerčnímu využití části videí k šíření informací o regionu.

„Lidé dnes na internetu nechtějí číst texty, zajímají se o videa, případně o fotografie, proto je třeba prezentovat kraj především tímto způsobem a poskytnout pokud možno všechno, co je jedinečné," uvedl autor Petr Lněnička.

Lázeňství na síti

Zástupci Infocentra Karlovy Vary představili aktuální orientaci na propagaci města online, například i prostřednictví sítě Facebook či serveru YouTube.

Dalším tématem byly novinky ve tvorbě značek destinací, reklama na internetu a měření jejího dopadu či úspěšnost tištěných a internetových forem propagace.

Krajská konference cestovního ruchu

Zákony a zákony…

Závěr akce patřil kongresové turistice a legislativním změnám v oblasti lázeňství. Poskytovatelé zdravotních služeb, tedy nestátní zdravotnická zařízení, už nemusejí žádat o tak zvanou přeregistraci, která pro ně dosud byla povinná.

„Zásadní změnou bude to, že k 1. dubnu 2013 mají poskytovatelé zdravotních služeb, tedy i hotely, kde se poskytuje lázeňská léčebná péče, také povinnost se podle zákona věcně technicky dovybavit a personálně zabezpečit," doplnila krajská mluvčí Jana Pavlíková.