„Nevylučujeme, že se může jednat o zbytky lidských kostí, ale jistotu budeme mít až po expertize provedené v kriminalistickém ústavu," uvedl policejní mluvčí Pavel Valenta.

A zděšené zůstávají i učitelky oné mateřské školy. „Měli jsme jako školka podaný požadavek na obec, aby se nechaly upravit nerovnosti na zahradě u školky," řekla vedoucí učitelka z mateřské školy Katarína Petrásková.

„Nejdřív se tam navezla dvě kolečka normální hlíny, ale to bylo málo. Takže se potom navážela další, v ní byl takový divný písek a celkem velké kosti. Těch si nejdřív všimli dospělí, co sem vodí odpoledne své děti. Byl to pro nás obrovský šok. Nějaké takové hlášky jsem od veřejnosti obdržela, ale nevěřila jsem, že to může být pravdivé. Skutečnost byla nejhorší. Byla bych raději, kdyby se to vyřešilo v poklidu a tolik se případ nemedializoval," vysvětlila.

A většina dětí si opravdu kostí nestačila všimnout. „Chodíme si přes tu navezenou hlínu pro hračky do kumbálku," řekl malý Mireček Pek. „Žádných kostiček jsem si tady nevšiml," dodal.

Místostarosta Hazlova Josef Mondek vyjádřil svou lítost nad celou situací. „Obec Hazlov musí s politováním konstatovat, že v minulých dnech došlo k jistému nedopatření v areálu mateřské školy," řekl místostarosta Mondek.

„K realizaci terénních úprav byla použita odstavená směs hlíny a písku z uskladněných pouličních květníků a také z areálu hřbitova. Tudíž není zcela zřejmé, která ze směsí písku a hlíny obsahovala pár drobných kostiček. Tímto bychom chtěli vyvrátit nepodložené spekulace, které se objevují na veřejnosti v souvislosti s uvedeným nedopatřením. Výše zmíněné nedopatření v žádném případě nebylo způsobeno záměrně, celá záležitost nás velmi mrzí a samozřejmě přijmeme opatření, aby k podobným událostem již v budoucnu nedocházelo," ujistil místostarosta.