Kraj s krajským městem našel společnou řeč a spory o majetek jsou u konce. Na posledním, pondělním společném jednání krajské i karlovarské městské rady se už konkrétně projednávala některá témata, například převod zřizovatelských funkcí, podpora nemocnici nebo filmovému festivalu, rekonstrukce Císařských lázní, založení destinační agentury a nové letecké linky. Celkem se vyrovnání týká majetku a pohledávek za zhruba 13 milionů a uskutečnit by se mělo letos v červnu.

„Návrh počítá s tím, že kraj převede městu například nemovitosti domu dětí a mládeže a pozemek pod chodníkem v Americké ulici. Město převede kraji pozemky pod budovou v areálu krajské nemocnice a pod budovou SOŠ Stavební Hestie," uvedl Jan Kopál, mluvčí magistrátu. Hejtman Martin Havel (ČSSD) dohodu uvítal. „V minulosti se po dlouhou dobu majetkové vyrovnání mezi městem a krajem nedařilo řešit. Jsem rád, že teď se ledy pohnuly a nastal výrazný posun v přístupu členů obou rad, kteří zodpovídají za správu majetku," uvedl.

Zároveň s tím má město převzít od kraje zřizovatelskou funkci k Základní umělecké škole Antonína Dvořáka a k domu dětí a mládeže. „Karlovy Vary jsou posledním městem kraje, které tyto organizace, dříve zřizované okresy, od kraje nepřevzalo. Zřizovatelem se město má stát dle stanoveného podrobného harmonogramu do srpna příštího roku," podotkl mluvčí Kopál.

Kraj potřebuje také řešit pozemky v okolí letiště. Některé akutně, jiné výhledově. „Podmínky pro jejich získání ještě nebyly stanoveny, ale zástupci města konstatovali, že je město v žádném případě nehodlá převést nebo prodat komukoliv jinému," vysvětlil mluvčí magistrátu.

Karlovy Vary také deklarovaly trvalý zájem podporovat rozvoj Karlovarské krajské nemocnice a žádají o zvážení nominace zástupce členem dozorčí rady společnosti. Kraj zase zvýšil a chce udržet svou podporu mezinárodnímu filmovému festivalu a chce získat podíl v Nadaci Film Festival.

Vážím si zájmu vedení Karlových Varů zařadit se po bok ostatních měst v regionu, která podporují rozvoj našich nemocnic. Také bych chtěl ocenit kladnou odezvu městských radních, s níž přijali záměr kraje stát se jedním z partnerů Nadace Film Festival, což souvisí i s výraznější podporou tohoto filmového svátku ze strany kraje, než jaká byla dříve," vysvětlil hejtman Havel.

Jedním z nejviditelnějších společných projektů kraje a města by měla být revitalizace Císařských lázní. Nyní se zpracovává projekt úspornější varianty za 600 milionů korun. Na celkové částce by se tak podílely Karlovy Vary 100 miliony, kraj 200 miliony, ministerstva přislíbila 100 milionů, Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary počítá s příspěvkem 140 milionů, a dofinancování by tak činilo 60 milionů korun. Pokud zakázku nic nezkomplikuje, rekonstrukce začne letos v září a skončí na podzim roku 2018.

Jednání obou partnerů se také dotklo vznikající krajské destinační agentury, které chce být město spoluzakladatelem. A také Sdružení Karlovarského kraje pro rozvoj leteckých linek, mezi nimiž by se mohly objevit linky do Düsseldorfu nebo Tel Avivu. „Dopravy se týkala i diskuse o studii dopravního terminálu v centru Karlových Varů, Karlovarské karty, ale např. i změn ve financování linkové veřejné dopravy krajem od roku 2019 a dalších témat," referoval o setkání kraje a města mluvčí magistrátu. Plánované rozšíření Domova důchodců Stará Role představili náměstek primátora pro sociální oblast Michal Riško (ČSSD) a náměstek pro investice Čestmír Bruštík (ANO). Rozšířením vznikne dalších 40 pobytových míst. Krajský náměstek Čermák (ČSSD) informoval o nutnosti podat žádost o zařazení nové kapacity do krajské sítě sociálních služeb. Dostavba Domova důchodců Stará Role začne letos a má být hotova už v příštím roce. „Musím ocenit připravenost všech zúčastněných na jednání a jeho naprosto pracovní atmosféru. Přestože vedení města i kraje v mezidobí prošlo změnami, podařilo se od posledního setkání najít řešení mnoha společných problémů, které nás trápily celé roky. U mnohých jsme se dohodli na společném postupu včetně časového harmonogramu. I tam, kde se objevily otázky nové nebo dosud neuzavřené, jsme si okamžitě rozdělili úkoly, co musí která strana udělat pro to, abychom v jednání pokračovali a dodrželi pracovní atmosféru," řekl primátor Petr Kulhánek. Společná jednání města a kraje by se mohla po dohodě obou rad konat dvakrát ročně.