„V rámci systémových opatření lze již nyní doložit celou řadu zlepšení v ekonomicko-administrativní oblasti, s využitím spolupráce a sdílení kapacit s Karlovarskou krajskou nemocnicí, a.s., jež je stejně jako ÚZZS zcela v majetku Karlovarského kraje,“ uvedla Barbora Silná, mluvčí záchranky.

„Při společném sdílení objednávkového systému s nemocnicí uspoří záchranná služba až 40 procent na objednávaném materiálu,“ uvedl Luděk Nečesaný, ředitel ÚZZS a předseda představenstva KKN.

Vedení záchranné služby rovněž usiluje o zachování zdravotní dopravní služby pro nemocné, tak aby zachránilo více než dvě desítky pracovních míst pro řidiče těchto sanit. „Proto jsme se rozhodli konsolidovat činnost dopravně zdravotní služby do Karlových Varů, abychom mohli v maximální možné míře využít synergických efektů především s karlovarskou nemocnicí,“ upřesnil Luděk Nečesaný.

Další změny nastaly také ve zdravotnickém úseku vedeném lékařským náměstkem Romanem Sýkorou, jemuž se podařilo nastavit především systematická opatření v odměňování zejména lékařů. „Vypovězením smluv OSVČ jako souběhu u kmenových lékařů je nyní vše nastaveno do správné úrovně. Zcela vyloučeno je hodnocení zaměstnanců jinak než podle pracovního vytížení, zařazení a výsledků,“ vysvětlil opatření Roman Sýkora.

V rámci těchto změn řeší vedení záchranné služby také otázku vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu, zejména operátorek a řidičů. „Velmi intenzivně s Karlovarským krajem hledáme řešení, jak uhradit zaměstnancům neproplacené přesčasové hodiny z roku 2011,“ doplnil Nečesaný.

Jako součást stabilizace a zefektivnění činnosti záchranné služby byly od začátku dubna sloučeny dispečinky v Karlových Varech a Sokolově, tak aby od května mohl být sloučen i chebský dispečink a zahájena činnost krajského operačního střediska (KOS). Do týmu Luďka Nečesaného a Romana Sýkory tak přibyli další dva velmi zkušení odborníci - Jiří Růžička, který povede metodicky a odborně operační středisko. „Je to velmi zkušený odborník, který působí na plzeňské záchranné službě, s nezpochybnitelnou a vysokou erudicí v urgentní medicíně a řízení operačního střediska,“ upřesnil lékařský náměstek Sýkora. Další posilou týmu bude vedoucí krizového řízení David Steindl, který se zabývá problematikou mimořádných událostí v rámci IZS. „Jedná se o zkušeného profesionála s četnými praktickými zkušenostmi z hromadných neštěstí,“ shrnul Sýkora.

V rámci krizového managementu byly učiněny rovněž změny v rozmístění výjezdových skupin, jejichž počet mírně vzrostl. „Toto navýšení tvoří zejména zavádění vysoce úspěšného projektu rendez vous - takzvaného setkávacího systému, kdy lékař v malém autě s řidičem přijíždí vypomáhat záchranářům a může se pohybovat mezi jednotlivými posádkami, či dokonce může zasahovat sám s řidičem,“ nastínil Sýkora a dodal, že toto velmi efektivní opatření řeší také problém s počtem lékařů, kterých lze daleko efektivněji využít.

V současnosti probíhají a jsou nastartovány další úsporné kroky, zejména prodej zbytných a starých aut, která jsou parkována jako záloha v počtu převyšujícím 130 procent takzvaných ostrých aut a svým stářím a udržováním pojistného generují další náklady. „Běžný počet na záchrankách je jen několik náhradních sanitek - například dvě na okres - pro případ opravy aut či jejich využití při mimořádné události, kdy je obsadí posádky přivolané z domova telefonicky,“ vysvětlil Luděk Nečesaný.