„Úspěch žaloby byl právníky stanoven na méně než padesát procent. Vyčkáme proto do závěru vyšetřování," vysvětlil váhání města Kulhánek. Podle něj ani představenstvo Karlovarské teplárenské neshledalo s ohledem na dostupné důkazy důvody k podání civilní žaloby o náhradu škody.

„V souvislosti s probíhajícím šetřením Policie České republiky týkajícím se působení Karla Holoubka v představenstvu společnosti bude představenstvo Karlovarské teplárenské monitorovat stav trestního řízení a v případě možnosti se připojí k trestnímu řízení s nárokem na náhradu škody," zní usnesení představenstva.

Za váhavý postoj ke Karlovarské teplárenské bylo vedení města některými karlovarskými zastupiteli ostře kritizováno.

Jiří Kotek (ALTERNATIVA) doslova uvedl, že teplárna byla v minulých letech tunelována a město tak přichází o desítky milionů korun ročně peníze, které pak platí občané v ceně tepla.

Ostatně byl to právě Kotek, který na tuto společnost podal ještě jako náměstek primátora trestní oznámení. „Pan primátor ke svému normalizačnímu závěru došel s úředníky města, Josefem Bečvářem a spolužákem právníkem Janem Zrzaveckým, kterému platí za to, aby rozvrtal práci advokátů, kteří připravili žaloby. Efekt jeho již rok a půl trvajícího odkládání a zdržování spočívá v tom, že polovina z prvního odhalení 25 milionů korun potvrzených auditem jsou dnes promlčeny. V tomto ohledu budu odpovědnost za neuplatněnou náhradu škody směřovat právě na primátora Kulhánka," zdůraznil Jiří Kotek.