„Tvorba rozpočtu na příští rok byla komplikovanější než v předchozích letech, zejména ze dvou důvodů. Příjmy města ze státní úrovně se snižují, zároveň jsme chtěli naplnit naše předsevzetí snižování schodku rozpočtu až k vyrovnanému rozpočtu právě pro rok 2014," vysvětlil primátor Petr Kulhánek (KOA).

V běžných výdajích došlo oproti letošnímu roku ke snížení o 10 procent. „To se dotklo všech oblastí, ovšem s důrazem na to, aby nebyly nijak omezeny funkce a služby města. Nejvýrazněji byly kráceny investiční akce, výdaje technických odborů magistrátu, odboru majetku, příspěvkových organizací a městských společností.

Kráceny budou příspěvky například orchestru, divadlu, sportovním klubům včetně HC Energie i příspěvky na kulturní a sportovní akce," doplnil. Takže zatímco filmový festival už roky dotuje město osmi miliony, příští rok by to mělo být o jeden méně. A to se organizátorům nelíbí. Pokud by ale město ustoupilo a dotace ponechalo v plné výši, pak za určitých podmínek. „Snažíme se vyjednat, aby stánky s občerstvením a další prodejní místa přednostně připadly obchodníkům z regionu.

Přerozdělené peníze z hazardu

Až dosud je provozoval ten, kdo zažádal z celé republiky," vysvětlil primátor. Proti krácení dotací protestuje i klub HC Energie. Ten by příští rok přišel o dva až tři miliony. Město hokejistům přispívá z rozpočtu, a to částkou 16 milionů, a na činnost dostávají i přerozdělené peníze z hazardu. To bylo letos zatím šest milionů. Vloni ale dostal klub z hazardu 11, 5 milionu, proto žádá o dorovnání této částky.

O tom rozhodne zastupitelstvo na nejbližším zasedání. „Některé subjekty budou žádat, abychom jim nekrátili příspěvek skokově a pokles zmírnili. My jsme se ale HC Energii vždy snažili maximálně vyjít vstříc, a to až nadstandardně. A vše má své hranice. Pomohli jsme v krizi, ale to nejde do nekonečna," zdůraznil primátor.