Zatímco média věděla, Sokolovský deník se na pacienta s metyalkoholem dotazoval sokolovské nemocnice ve čtvrtek po čtrnácté hodině a zpráva mu byla potvrzena, kraj zareagoval až hodinu poté, tedy v patnáct hodin.

Přesto nemocnice i hejtman Novotný jakékoliv pochybení odmítá. „Nemocnice postupovala dle pokynu Ministerstva zdravotnictví a v souvislosti s krizovým řešením případů otrav metylalkoholem a dle nich ministerstvu zasílala pravidelně informace Krajskému úřadu Karlovarského kraje byla informace o pacientovi s otravou metanolem předána následující pracovní den, jelikož jsme hlásili až potvrzení otravy, nikoli podezření," uvedla Petra Soukupová, mluvčí sokolovské nemocnice. Tu má od kraj v pronájmu společnost Nemos.

Také hejtman Josef Novotný je s informovaností veřejnosti spokojen. „Vedení Karlovarského kraje informovalo média a veřejnost o prvním případu otravy metylalkoholem na území regionu bezprostředně poté, kdy se 27. září potvrdilo ze vzorku odebraného u pacienta," uvedl hejtman.

Tento pacient byl i podle kraje hospitalizován ve středu 26. září s podezření na otravu. Zároveň s tím informovala o případu také Nemocnice Sokolov. „Ta rovněž řádně splnila oznamovací povinnost vůči Ministerstvu zdravotnictví. To však už dále informaci do kraje, tedy koordinačního orgánu, kterým je Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, nepředalo, neboť takto nastavenou zpětnou vazbu nemá," dodal hejtman.

Podle našich informací ale nemocnice musí sdělit zprávu krajské hygienické stanici. „Obdrželi jsme ji ve čtvrtek v jedenáct hodin dopoledne," potvrdila ředitelka hygieny Jitka Landová.

Krajský úřad zdůrazňuje, že představitelům obcí s rozšířenou působností předal informace odbor bezpečnosti a krizového řízení krajského úřadu hned na počátku takzvané „metanolové kauzy". A v předávání údajů bude pokračovat. „Vzhledem k probíhajícímu policejnímu šetření nebylo možno zveřejnit, kde a od koho hospitalizovaný pacient získal závadnou lihovinu," dodala mluvčí.

Kdy, když ne hned?

To, že lidé nebyli včas o výskytu metylu v kraji včas informováni, kritizují i opoziční polici. „Strohé informace o problému, zveřejněné na webu Karlovarského kraje, nepovažuji za systematické a účinné varování, zvláště v situaci, kdy ohroženi jsou především sociálně slabší spoluobčané a senioři, kteří internet využívají ve velmi malé míře. Přitom se jedná o smrtelné nebezpečí, obzvlášť poté, co je možno některý alkohol již opět oficiálně prodávat a distribuovat," uvedl Ivo Mlátilík (NS-LEV 21).

Krajským představitelům v čele s hejtmanem kraje je podle něj nejspíš ochrana zdraví a životů občanů kraje naprosto lhostejná. „Jinak si celou situaci včetně informačního embarga o nebezpečí nelze vysvětlit. Krajská vláda zřejmě čeká na první mrtvé, aby začala o problému jednat, poskytla potřebné informace a projevila nějaký zájem. Jestliže takovouto aroganci a nezájem o vlastní voliče předvádí ČSSD v tak závažné kauze, nechci ani domýšlet, jak malý zájem o občany kraje má při řešení problémů méně naléhavých. Lepší důkaz o své nekompetentnosti dva týdny před krajskými volbami snad ČSSD ani nemohla podat," zdůraznil Mlátilík.