Drahovice, Dvory a Doubí, to jsou pravidelné zastávky mobilního nízkoprahového klubu pro děti a mládež. Nově je mezi nimi také Bražec, obec, která vznikla v bývalém vojenském újezdu nedaleko Bochova. „Oblíbenost mobilního dětského klubu se zanedlouho prosadila i zde. Děti si zvykají chodit do klubu pravidelně, vědí, že vždy na ně čeká zajímavé téma, které pro ně pracovníci Armády spásy připravili. Věnují se volnočasovým aktivitám, jako jsou stolní a sportovní hry nebo výtvarná činnost," řekla manažerka prevence kriminality Kamila Hofmannová. Prioritou MOBIDIKu však stále zůstává prevence rizikového chování. „Proto je pozornost pedagogů zaměřena na školní přípravu a znalosti a dovednosti týkající se zdravého životního stylu," pokračuje Hofmanová.

MoBilní Dětský Interaktivní Klub pro všechny kluky a holky od 6 do 15 let, co se neradi nudí, můžou zájemci potkat každé pondělí v Doubí, každé úterý ve Dvorech, každou středu v Bražci a každý čtvrtek v Drahovicích. Dětem je autobus k dispozici vždy mezi čtrnáctou a osmnáctou hodinou odpolední.

Pokud by se někdo chtěl setkat s MOBIDIKem i jinde, může využít akce ve volnočasovém areálu Rolava, kde bude již zítra v rámci akce Den rodin. „Kromě autobusu, jenž supluje mobilní dětský interaktivní klub, se děti mohou těšit na skákací hrad, svezení na ponících, malování na obličej a ukázky výcviku psů. Nejmenším bude patřit rolavský ostrůvek, kde se odehrají divadelní a kouzelnická představení, a chybět nebudou ani dílny pro děti. Teenager zóna nabídne adrenalinové sportovní exhibice, graffiti tvorbu nebo mobilní čajovnu. V celém areálu Rolavy budou k dispozici informační stánky poskytovatelů sociálních služeb Karlovarska a na návštěvníky čekají také ukázky práce integrovaného záchranného systému," pozvala na sobotní akci Helena Kyselá, mluvčí karlovarského magistrátu.

„MOBIDIK bude také prezentován 18. června při Dni záchranářů. Co se v něm děje, mohou děti i rodiče sledovat ve facebookové skupině MOBIDIK Karlovy Vary," dokončila Kamila Hofmanová.

„Projekt MOBIDIK je zaměřen na děti ohrožené sociálním vyloučením ve věku od 6 do 15 let. Nabízí jim smysluplnou náplň volného času a učí je nové dovednosti. Také přispívá ke zlepšení komunikace v komunitě i mimo ni a pomáhá tak docílit snížení výskytu sociálně nežádoucích jevů a projevů rizikového chování," řekl velitel karlovarských strážníků Marcel Vlasák.