Celková dotace měla podle původních představ města zahrnout rekonstrukci přírodního amfiteátru, velkého mostu přes řeku Ohři, parkoviště a vybudování moderního sportoviště. Už nyní ale radní přiznávají, že plánované zvelebení amfiteátru bude muset s největší pravděpodobností z tohoto seznamu vypadnout.

„To je položka za 6,8 milionu. Předmětem je oprava hlediště i jeviště, plus terénní srovnání. Tady je ale již zřejmé, že tohle bychom museli stejně financovat za své peníze, protože je zde veřejná podpora a ekonomická činnost," vysvětlil důvody starosta Lokte Zdeněk Bednář. I tak se město k přírodnímu divadlu nestaví zády.

„Ještě před startem kulturní sezóny jsme tu vyměnili sedačky, na kterých se již opravdu nedalo sedět. Navíc hrozilo, že když se o ně někdo opře, tak se vyvalí celá řada. Kromě toho jsme opravili také pódium. Ne všechna prkna byla v dobrém stavu a my jsme nechtěli, aby tam někdo při vystoupení propadl," pověděl Bednář.

Největší položkou projektu za zhruba 20 milionů je rekonstrukce velkého mostu a instalace lávky přes Ohři. „Ta by měla spojit amfiteátr s cyklostezkou, tudíž pravou a levou stranu řeky," podotkl místostarosta Petr Zahradníček.

V minulosti horní částí do mostu zatékalo. Vlhkost způsobila korozi železné vnitřní konstrukce a narušení některých částí. „Z vrchu je most hotový, sanace by se týkala hlavně jeho vnitřku, tedy nosných sloupů, ošetření proti korozi a sanování hydrofobními nátěry. Plus nandání sítí proti holubům. Z vnější části by mělo dojít k vyčištění mostu, opravě prasklin a barevnému sjednocení," vyjmenoval nutné práce Bednář.

„My teď musíme přesně zjistit, co bude oprava a co technická investice. Pokud by nedošlo ke zhodnocení, tak by na to vůbec nemohla být poskytnuta dotace," zdůraznil starosta.

Opravu mostu chce radnice pečlivě zvážit i z jiného hlediska. „Je důležité říci, že vlastně ani není náš. Zatím stále patří kraji. S ním se tedy chceme rozumně dohodnout, jak bychom ten most mohli společně zrekonstruovat. Víte, nechceme se bezhlavě pouštět do něčeho, na co Loket nemá peníze, a riskovat totální zadlužení města v případě, že bychom nakonec peníze z dotačního titulu neměli proplacené," poznamenal Bednář.

Do projektu spadá také úprava parkoviště u mostu za 10,5 milionu. Poslední částí je pak vybudování sportoviště u řeky, kde dříve stávaly zahrádky. Investice by vyšla na 2,5 milionu. „Jednalo by se hlavně o terénní úpravy. Původně se počítalo se stavbou nákladného sportoviště. To by ale s sebou neslo další souvztažnosti. Areál by musel hlídat správce, jelikož by zde hrozil vandalismus," dodal starosta.