I budovy ašské radnice se dotkne rozsáhlá rekonstrukce Goethova náměstí. Kvůli výkopovým pracím nepůjde jeden den v týdnu v budově městského úřadu elektrický proud. Celá revitalizace náměstí vyjde na 15 milionů korun včetně DPH. To bude hotové v červnu 2015.

„V současné době tam stavební firma provádí přeložky inženýrských sítí," uvedl starosta města Aš Dalibor Blažek.

Město nemá v úmyslu pouze zrekonstruovat celé náměstí a osadit ho kašnou, ale také chce na místě připravit inženýrské sítě pro možnou výstavbu.

„Rádi bychom, aby se toto místo stalo odpočinkovým zákoutím, kde by byla i kavárna, popřípadě nějaká cukrárna a podobně," vysvětlil starosta. „Proto jsme přípravu inženýrských sítí zahrnuli již do této rekonstrukce, abychom pak později nemuseli zbytečně náměstí znovu otevírat a připravovat tak kabeláž na některý z již jmenovaných objektů," upřesnil Dalibor Blažek.

Původní výpočty z projektové dokumentace dosahovaly 25 milionů. Nakonec se povedlo vysoutěžit cenu 15 milionů korun. „Těší mne, že se nám tyto náklady podařilo ušetřit," konstatoval Blažek.

Na Goethově náměstí by se měla objevit i kašna se sochou J. W. Goetha, která je nyní uložená na bezpečném místě. „Památník Goetha bude muset projít očištěním a následně se nasadí na kašnu. Po ukončení všech prací bude z kašny tryskat opět voda, jako tomu bylo před lety," dodal starosta Aše s tím, že demontována musela být kašna kvůli tehdejší rekonstrukci silnice.