O co jde? Až o 506 milionů dolarů, které po městě může požadovat známý americký právník Ed Fagan.

„Tyto peníze jsou uloženy v dluhopisech, které město Karlovy Vary vydalo v roce 1924 a splatné byly po třiceti letech. V roce 1954 nebyly splaceny a právník Ed Fagan nám o nich nyní napsal a rád by nám je prezentoval. Tato emise je podle něj vyčíslena včetně veškerého příslušenství za 87 let na 506 milionů dolarů, tedy na přibližně deset miliard korun,” vysvětlil problém primátor Petr Kulhánek (KOA).

Ten se nad požadovanou a téměř neuvěřitelnou částkou nejprve pousmál, ovšem po konzultaci s příslušnými institucemi se jí začal seriózně zabývat.

ČNB existenci emise z roku 1924 potvrdila

„Vše jsem začal řešit s Českou národní bankou a situaci jsme s radním Josefem Malým konzultovali i s Ministerstvem financí České republiky. Obě instituce celou věc berou se vší vážností, ČNB existenci emise z roku 1924 potvrdila, prozatím však nikdo není schopen vyhodnotit všechny okolnosti, které se v průběhu téměř 90 let existence cenných papírů vyskytly,” doplnil primátor.

Na odpověď karlovarský magistrát zatím čeká, ale termíny schůzky mezi primátorem a americkým právníkem už jsou navrženy.

Primátor Kulhánek je přesvědčen, že celá emise dluhopisů v udávané hodnotě 506 milionů dolarů splatná nebude. Pokud si je totiž podle primátora od města v roce 1924 nakoupili čeští občané, pak o dluhopisy přišli při měnové reformě v roce 1953.

„Případné nároky zahraničních vlastníků dluhopisů by měl řešit stát, protože Karlovy Vary - stejně jako všechna města - za socialismu ztratily svou právní subjektivitu,” doufá primátor Kulhánek v příznivé řešení celé kauzy pro město.

Američan umí brilantně využívat všechny právní kličky

Vedení města je přesto obezřetné a problém s dluhopisy nepodceňuje. Americký právník Ed Fagan je české veřejnosti dobře znám zastupováním rakouských a německých odpůrců Temelína a umí brilantně využívat všechny právní kličky k tomu, aby požadavky svých klientů uspokojil.

Tajemnou historii mají i dluhopisy, které údajně Karlovy Vary vydaly v roce 1924. Proč je město vydalo, když se podle historika Stanislava Burachoviče zadlužilo až koncem dvacátých let?

V roce 1924 vycházejí v Karlových Varech první Karlovarské listy, staví se keramická škola, české gymnázium a nové továrny. I když se v tomto roce konaly četné stávky dělníků porcelánek, lázně byly na vzestupu. Zadlužily se až v roce 1929.

A skladba obyvatelstva? „Za dob první Československé republiky žilo v Karlových Varech devadesát procent Němců a deset procent Čechů,” uvedl Stanislav Burachovič.

Čtěte také: Diag Human vede útok na české dluhopisy