Pro lepší komunikaci mezi oběma stranami vzniká cech kočích a provozovatelů kočárů. „Je to pro nás jednodušší, díky tomu se nemusíme domlouvat se všemi, ale jen s jedním či dvěma zástupci cechu," prohlásil náměstek primátora Jaroslav Růžička a dodal: „Naším prvním předloženým návrhem cechu byl nápad na přesunutí koní z již tradičního místa před hlavní poštou o asi sto metrů dále za zastávku MHD. Vyřešíme tím více věcí najednou. Koně budou ve stínu přilehlé aleje, odstraní se i pach koní a zároveň se tak uvolní místa pro parkování."

S novým přemístěním nemají problém ani kočí: „Tak stín koním jen prospěje. Jen bych se přimlouval, aby se nezapomnělo na požadavky koní. Tím myslím přístup k vodě a kanalizaci," svěřil se jeden z povozníků u karlovarské hlavní pošty.

„Určitě se této atrakce nechceme vzát, je to takový kolorit našeho města. Jen pár dalších míst v České republice má podobnou atrakci," prozradil primátor Petr Kulhánek.

Nárůst koňských spřežení za posledních pět let na dvojnásobek svědčí o tom, že se zde líbí koním, kočím i turistům. „Když se s vyhlídkovými trasami začalo bylo zde devět až deset kočárů. Jelikož na to neexistuje regulace, dostáváme se dnes na číslo až dvaceti kočárů," sdělil Jaroslav Růžička.

Na otázku, kolik provozovatelé této lázeňské kratochvíle přispívají do kasy města náměstek odpověděl: „V minulosti se platilo, ale majitelé spřežení zjistili, že nikde v zákoně či vyhlášce není pro to podpora, platit přestali. Jediný přínost, co dnes máme, je atraktivita pro Karlovy Vary a peníze z odvedených daní, které jdou ale státu."

Občané, kteří denně chodí kolem hlavní pošty, tento návrh jen podporují: „Koně miluju, ale když jdu do města, vždycky mě nejprve přivítá odér z umístěných koní. Asi to nebude nejlepší vizitka, ale koně jsou tak krásná zvířata. Ještě k návrhu přihodit koridory, kterými by jezdili koně do stájí, aby nezpomalovali dopravu a bude to skvělý" řekla Ilona Krásná.

Ani s tím kočí problém nemají: „Chce to jen od všech přesně dodržovat ranní a noční přesuny a myslím, že by neměl být problém."

Petr Toman