Pod pracovními nástroji řemeslníků pokračují záchranné práce na restaurátorské obnově štukové fasády vily Vilemínky či tesařské zásahy na jejím krovu i opravy Švýcarského domu.

Práce jsou prováděny pod pravidelným odborným dohledem orgánů památkové péče, s respektováním přísných kritérií metodických postupů.

Ředitele obecně prospěšné společnosti Lázně Kyselka, která se o obnovu stará, Miroslava Perouta jsme nezastihli, ale podle informací starosty obce Aleše Labíka budou opravy pokračovat i v zimě. „Samozřejmě bude třeba vše přizpůsobit rozmarům počasí," dodal.

Činnost neutichá ani u Mattoniho expedice a nakládky a oprav věže Jindřichova dvora. Ostatně o tom všem se může veřejnost přesvědčit na vlastní oči.

Buď při výletě okolím, nebo během pravidelných komentovaných prohlídek, o kterých společnost informuje na svých stránkách nebo profilech na sociálních sítích.

„Obnovu lázní vnímám velmi dobře. Znám podrobnosti průběhu prací a se vším jsem pravidelně seznamován. Některé souvislosti vidím lépe než většina lidí, co se sem přijedou podívat jednou za čas. Práce na obnově řešíme prakticky denně," doplnil starosta Labík.

Nedávno se řemeslníkům povedl v Kyselce také zajímavý nález, pro jehož objasnění žádá společnost o pomoc i veřejnost. Při postupu prací na obnově objektu Ottova pramene byly odkryty pod přizdívkou kolorované dlaždice v secesním stylu.

Společnost tak hledá pamětníky, historiky a znalce, kteří vědí více o prostoru kolonády pavilonu Ottova pramene. Disponuje historickými pohlednicemi, ze kterých je vidno, že byl sál vydlaždičkovaný celý.

Všichni, kteří by mohli pomoci zjistit více, mohou kontaktovat přímo starostu nebo stránku www.laznekyselka.org.

Po skončení restaurátorských prací na dlaždicích se jednotlivé kusy objeví zpět na svém původním místě poté, co dojde ke zpevnění zdí a obnově zastřešení objektu. Restaurování dlaždic by pak mohlo trvat zhruba rok.