Situace došla až tak daleko, že se celým incidentem zabývala i bezpečnostní rada Karlovarského kraje. Tu svolal krajský náměstek Jakub Pánik (ČSSD), který má zdravotnictví ve své kompetenci.

„Bylo to nutné. Pacienta z nemocnice vykázat nemůžeme, ale museli jsme udělat patřičné kroky, aby byl zdravotní personál v bezpečí," vysvětlil náměstek Pánik. O pomoc proto kraj požádal Policii České republiky. „Krajský policejní ředitel Oldřich Tomášek nám vyšel vstříc a infekční oddělení tak s naší ochrankou hlídá i policista. Ten tam bude tak dlouho, dokud tento pacient nemocnici neopustí," doplnil náměstek. Agresivní pacient je v nemocnici hospitalizován se žloutenkou, která kraj trápí už několik měsíců. Podle Vladislava Podrackého, mluvčího Karlovarské krajské nemocnice, se v současné době s hepatitidou na infekčním oddělení léčí dvanáct nemocných. „A mezi nimi jsou nepřizpůsobiví a problémoví jedinci, kteří mají problémy s psychikou a za sebou zkušenost s porušením zákona. Lékaře a sestry napadají jak verbálně, tak i fyzicky," vysvětlil náměstek Pánik. Kraj proto nyní připravuje podklady, které by definovaly, jak se při podobných nebezpečných útocích chovat. „Tedy jak pomoci zdravotnímu personálu, aby nebyl vystaven agresivnímu jednání pacientů, a jak v těchto případech postupovat. Musíme být na podobné incidenty připraveni. Tento jedinec odmítl respektovat nemocniční ochranku a reaguje pouze na policii," zdůraznil náměstek Pánik. Podle něj by se mohla situace zlepšit i po centralizaci nemocnice a přestěhování infekce do bezpečnější zóny.