Z kapacitních důvodů velikosti sálu Pluhovských domů bude festival uveden ve dvou shodných blocích. Dopolední blok začne přesně v 10:00 a skončí kolem 14:00. Totožný odpolední blok pak začne ve 14:30.

„Po krátkém úvodním slovu se návštěvníkům představí bývalý kastelán Karel Macek, který na Bečově působil od 70. až do počátku 90. let. Uvede dokument z cyklu věnovaného neobvyklým povoláním s názvem Kastelán a okomentuje autentický záznam z objevení relikviáře," informoval bečovský kastelán Tomáš Wizovský.

Do samotné problematiky relikviáře sv. Maura pak zasvětí diváky stejnojmenný film a kunsthistorička a členka odborných komisí Národního památkového ústavu Alena Černá, na kterou naváže režisérka Zora Cejnková. Ta přijede mimo jiné do Bečova představit i svůj snímek Hon na svatého Maura.

„Tento hraný filmový dokument se věnuje příběhu objevení relikviáře a je natočen podle skutečných událostí. V dokumentu promluví i František Maryška, velitel kriminalistického týmu, který bohužel na konci loňského roku zemřel," dodal kastelán.

Další část programu, čtení vybraných kapitol z knihy Relikviář svatého Maura a Záznam z prohlídky, bude věnována právě vzpomínce na Maryšku.

Restaurátor Andrej Šumbera ve filmovém dokumentu Nález století dále přiblíží restaurátorské práce na památce a ke konci programu budou divákům promítnuty záběry z převozu relikviáře do Prahy na výstavu na Pražském hradě a nácviku napadení tohoto transportu, které komentářem opatří bezpečnostní specialista Jiří Míka. „Po každém promítání se mohou diváci těšit na diskuse s hosty k jednotlivým filmům," doplnil Wizovský. Na závěr celého bloku proběhne diskuse se všemi přednášejícími.

Nedělní akce bude rovněž i jedinečnou příležitostí spatřit Pluhovské domy v současném stavu, ještě před započetím stavebních prací spojených s rozsáhlou rekonstrukcí areálu.

„Kromě filmového programu budou v prostředí již zmíněných Pluhovských domů souběžně probíhat komentované prohlídky věnované jejich rekonstrukci a představení budoucí expozice relikviáře svatého Maura," dokončil Tomáš Wizovský.

Celoroční oslavy 30. výročí objevení relikviáře zakončí 3. listopadu vernisáž výstavy ´30 let od vypátrání relikviáře sv. Maura aneb minulost a budoucnost významné románské památky´. Výstava bude k vidění od 3. do 26. listopadu v Krajské knihovně Karlovy Vary v centrální hale hlavní budovy ve Dvorech.