Ředitelka sice primátoru Kulhánkovi i náměstku Klsákovi (oba KOA) zaslala návrh, jak by zabezpečila chod školy a výuku žáků při hrozící stávce dvaceti učitelů, ovšem tomu nerozuměl ani primátor, ani náměstek. „Je to jenom tabulka. A my požadujeme podrobný komentář," uvedl rozladěně náměstek Klsák. Stejně rozpačitý je z výčtu čísel, jimiž chce ředitelka zajistit při stávce fungující školu, primátor Kulhánek.

Napjatá atmosféra na škole mezitím ještě zhoustla. Pravidelné porady vedení v širším zastoupení, které měly uklidnit situaci, jichž se účastní zástupce zřizovatele školy, tedy magistrát, ředitelka školy, zástupkyně pro 1. stupeň, zástupci obou odborových organizací, zástupce školské rady, hospodářka i zástupce rodičů, zřejmě vzaly zasvé. Tu poslední ředitelka Preňková podle učitelů zrušila. A to argumenty, které nebyly podle pedagogů pravdivé. „Vzbuzuje to v nás podezření, že se poradě účelově vyhýbá, aby nemusela zodpovídat naše dotazy. Zmizela i poslední komunikační platforma, jak porady charakterizoval Škaryd (vedoucí odboru školství)," uvádějí nespokojení pedagogové. Navíc porady podle jejich názoru neplní účel, který by měly. „Po dohodě s primátorem Kulhánkem jsme nicméně souhlasili s tím, aby dál probíhaly. Zdůraznili jsme mu ale, že pro nás nejsou řešením, že se situace na škole již zklidnit nedá a porady chápeme pouze jako doplněk, než bude uskutečněno konečné řešení již dále neúnosné situace," zdůraznili. Magistrát podle nich jejich argumenty nebere dostatečně vážně a dodnes nepřikročil ke skutečnému řešení. „Přestože nám pan primátor výslovně slíbil, že udělá vše pro to, aby situace nebyla jen uklidněná, ale byla vyřešená," znepokojeně uvedli učitelé.

Vyjádření ředitelky Moniky Preňkové se Deníku včera zjistit nepodařilo. Nebrala telefon. Podle náměstka Klsáka ale její odvolání není nyní možné, protože to neumožňuje dikce školského zákona. Přesto se zřizovatel podle něj situaci snaží zklidnit a najít řešení, jak znepřátelené strany dostat ke stolu a pragmaticky spor vyřešit. A na tom vedení města pracuje už dnes. Podle primátora Kulhánka totiž návrh ředitelky Preňkové vedení města považuje po důkladném rozebrání za naprosto nedostatečný a už ráno s ní o něm bude jednat.