V Sokolově momentálně pracuje deset asistentů prevence kriminality. Jejich mzdy jsou hrazené z úřadu práce nebo Ministerstva vnitra. Dotace z resortu ale v prosinci skončí a do poloviny příštího roku je pokryje úřad práce. Pak by mohla pomoci vládní Agentura pro sociální začleňování. „Máme možnost další tři roky čerpat dotace díky spolupráci s vládní pobočkou, určitě ji chceme využít a navýšit počet pěších pomocníků na dvanáct," řekla vedoucí oddělení prevence kriminality Hana Procházková.

Asistenti navštěvují místa, kde dochází k častému narušování veřejného pořádku, pomáhají ale také v nemocnicích s doprovodem pacientů nebo radí, kudy se mají vydat.

„Lidé už s námi docela spolupracují. Dříve jsme se setkávali spíš s pohrdavými reakcemi, nadávkami. Teď se často klidní, už když nás vidí přicházet. Problémy ale zůstávají. Třeba bezdomovci, kteří se teď stahují do tepla s příchodem podzimu," řekla asistentka Anna Červeňáková.

„Jsem rád, že v Sokolově máme asistenty prevence kriminality, a cením si toho, jakou vizitku své funkci i městské policii dělají. Určitě jsem pro, abychom si je udrželi a ještě o dva členy posílili," řekl starosta Sokolova Jan Picka.
Posílit chce městská policie i hlídky před nadcházejícím předvánočním shonem.