„Akci provádíme my, ale fungujeme pouze jako prostředník mezi městem Sokolov a dotací, jejímž jsme příjemcem," řekl mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský.

Město Sokolov uzavřelo smlouvu s Povodím Ohře, která se týká právě stavby protipovodňového valu na Lobezském potoce. Ten by měl v případě velké vody zabránit obrovským škodám.

„Dohodli jsme se s Povodím Ohře, že po dokončení díla se budeme o val starat a budeme financovat jeho údržbu," řekl starosta Sokolova Zdeněk Berka. Jak dodal, náklady za deset let by měly stát Sokolov zhruba jeden milion korun. Poté by měla hráz přejít do majetku města.

„Ano, my nesmíme do následné údržby vložit žádné prostředky. Chystá se smlouva o budoucí údržbě, kterou bude schvalovat zastupitelstvo města," dodal Svejkovský. Sokolov na stavbu přispěje částkou 485 tisíc korun. Povodí Ohře přidá dalších zhruba 17 milionu korun.

Val nemusí být příliš vysoký. „Půjde vlastně o kamennou zídku. Vysoká bude zhruba 50 centimetrů, místy trochu vyšší, a někde ji doplní mobilní zábrany," upřesnil místostarosta Sokolova Karel Jakobec.

Město počítalo i s investicí do opravy mostu přes Lobezský potok směrem k bývalému hotelu Ohře. „Předpokládané náklady jsou 1,2 milionu korun," potvrdila Irena Kříbková z odboru rozvoje města. I tam občané musejí počítat s omezením, neboť do těchto míst budou mít až do konce srpna zákaz vstupu.