Čtyři nejdůležitější stanoviště taxislužby v Karlových Varech, a to na Divadelním náměstí, v Zahradní ulici před budovou hlavní pošty, v Zahradní ulici u budovy Vojenského lázeňského ústavu a v Mariánskolázeňské ulici u Lázní I, budou mít své správce. Ty město vybere obálkovou metodou a vítězem bude ten, kdo za roční nájemné nabídne za soutěžené místo pro taxi nejvíce.

„Zájemce, který se přihlásí, musí garantovat, že disponuje dostatečným vozovým parkem,například i smluvně zajištěnými vozidly, kterými bude zajišťovat obsluhu stanoviště. Rada navrhuje koeficient čtyři. Pro Divadelní náměstí, kde je pět míst, bude požadováno zajištění dvaceti vozidel taxislužby," vysvětlil metodu Jan Kopál, mluvčí magistrátu.

„Podle náměstka Jaroslava Růžičky město v současné době nemá nikde definována stanoviště zřízená na místních komunikacích, která jsou v jeho vlastnictví.

„Novela obecně závazné vyhlášky by stanoviště jasně vymezila a případně je rozdělila do dvou skupin. A to se správcem a bez správce. Provozní řád by v předloženém návrhu stanovil povinnost řidičům taxislužby, kteří by stanoviště taxislužby města využívali," vysvětlil náměstek Jaroslav Růžička.

Původně radní zvažovali, že všechna strategická stanoviště taxislužby by mohla mít jediného správce, tato varianta ale nakonec neprošla. Zamítnut byl i návrh, podle něhož by vše zůstalo při starém, tak zvaný systém OK, ovšem s podmínkou, že zákazník by byl o ceně taxislužby informován na dveřích vozu ještě před samotnou jízdou.

Stanoviště by podle vedení města mohlo být označeno například TAXI KARLOVY VARY OK. „Správce by měl povinnosti stanovené smluvními podmínkami a měl by tedy za povinnost zabezpečit jejich dodržování. Smluvně lze stanovit správci podmínky týkající se oblečení řidičů taxislužby, zachovávání ohleduplnosti, povinnost mít ve vozidle plán města, který mohou zapůjčit cestujícím k nahlédnutí, umístění ceníku o konkrétní velikosti na obou předních dveřích se sazbou jízdného, která bude použita při nástupu cestujícího do vozidla na stanovišti taxislužby TAXI KARLOVY VARY OK," doplnil náměstek Růžička.

Každý řidič nebo provozovatel taxislužby ve městě je navíc povinen dodržovat provozní řád.