Už ve středu ale vyšli do ulic žáci jedné ze starorolských škol, aby zvěstovali požehnání všem, kteří se rozhodli jim přispět na dobročinnou sbírku, kterou pořádá Farní charita Karlovy Vary.

Každoročně se touto akcí podaří získat sumu okolo sta tisíc korun a i letos bude výtěžek použit na zlepšení podmínek života seniorů. Do ulic Karlových Varů se tak vydalo shánět peníze až dvě stě žáků a studentů.

„Cítili jsme, že posledních pár měsíců je otázka péče o seniory v Karlových Varech tématem číslo jedna," uvedl ředitel karlovarské Farní charity Jiří Novák.

„Letos je to už třináctý ročník této dobročinné sbírky, kterou se snažíme získat peníze na rekonvalescenci služeb pro seniory. Stejnou věc jsme takto podpořili i loni a letos chceme rozšířit zejména odlehčovací službu při Denním stacionáři pro staré a zdravotně postižené občany. Je to vedle denního a týdenního stacionáře další ze služeb, kterou naše Farní charita poskytuje. Jedná se o službu pro rodiny, které se starají o svého vlastního seniora a chtějí odjet například na dovolenou. Toto místo slouží k tomu, aby ho na dobu jejich výletu ubytovali u nás, kde se o něj postaráme. V ulicích Karlových Varů jsme tak měli něco kolem stovky zapečetěných kasiček," doplnil ředitel.

Svou premiéru si zde odbyly jak děti, tak i některé z pracovnic charity.

„Dříve jsem pracovala jako zdravotní sestra a teď co jsem v důchodu, mám alespoň takto možnost i nadále pomáhat lidem. Jsem moc ráda, že se stále najde dostatek hodných lidí, kteří mají potřebu pomáhat, aby druzí nestrádali. Letos mám s tříkrálovou sbírkou svou premiéru," doplnila jedna z pracovnic Pavlína Šoltysová, která byla rovněž vedoucí jedné ze skupinek.

Košík s křídami, kterými malí mudrcové píší ona tři písmena K † M † B, značící místo návštěvy, posvětil sám plzeňský biskup František Radkovský. Malým Kašparům, Baltazarům a Melicharům pak před rozběhnutím do ulic, přidal přívětivá slova i sám primátor města Petr Kulhánek.

„Tříkrálová sbírka není jen o jediném účelu. Každoročně se takto připomene, že mezi námi stále žijí dobří lidé, a to jak z řad dobrovolníků, tak i z těch, kteří přispívají," dokončil Kulhánek.

Tříkrálová legenda:

V evangelním příběhu samotném není řeč ani o králích, ani o jejich počtu. Poprvé se o třech mudrcích zmiňuje církevní spisovatel Órigenés na počátku 3. století, který počet tří zřejmě vyvozuje z počtu darů, které Ježíši přinášejí. Označení králové se pak objevuje až v 6. století u svatého Caesaria z Arles. Jména Kašpar, Melichar a Baltazar se jim dostává zřejmě až v lidových vyprávěních v 7. století.