Ovšem bez odezvy stížnost jedné ze stánkařek nezůstane. Agentura Vlny, kterou magistrát pověřil organizací trhů, musí vrátit prodejcům vybrané nájemné. Podle primátora Kulhánka (KOA) jde celkem o 180 tisíc.

„Pánové Svoboda a Suchan z agentury Vlny předložili doklady za vybrané prostředky za zajištění tržního místa, tedy poplatek za služby, které jsou spojeny s provozem stánků. Tvrzení paní Meisnerové, že zaplatila 12 tisíc a obdržela doklad na 4 800 Kč, stojí proti tvrzení Vladimíra a Tomáše, že s touto prodejkyní bylo domluveno 12 000 korun. Uvedli, že v průběhu trhů přišla s tím, že se jí nedaří prodej a nemá tolik peněz. Řekli jí, ať zaplatí, co je ochotna zaplatit, což bylo 4 800 Kč, a na to jí vystavili doklad," uvedl primátor Kulhánek.

Podle něj je toto tvrzení proti tvrzení, a pokud je má někdo prověřit, pak je to v rovině občanskoprávní. „Žádná jiná stížnost ze strany trhovců k nám nedorazila," podotkl primátor.

Objednávka vystavená městem na Tomáše Svobodu na zajištění části kulturního programu a organizační zajištění trhů byla podle mínění města naplněna.

„Omezení k subdodávce některých služeb ze strany Vladimíra Suchana neexistuje. Zároveň však neexistuje pověření Tomáše Svobody ani Vladimíra Suchana k vybírání poplatku za zajištění tržního místa, tedy za služby se stánky spojené. Proto bude panu Svobodovi zaslána výzva k vrácení tohoto poplatku trhovcům. Celkem jde o 180 tisíc korun," dodal primátor.

Názor agentury Vlny se nám sehnat nepodařilo.