Bývalý lom Boží požehnání v Kynšperku by zřejmě mohl ohrozit okolní domy. Lidé v Dolních Pochlovicích proto netrpělivě čekají na vybudování přepadu. Je v tom ale háček, zatápěný lom nemá určeného majitele. Ve hře jsou hned dvě společnosti, Sokolovská uhelná, a.s., a Palivový kombinát Ústí, státní podnik.

„Dle projektu voda musí dosáhnout výšky 412 (nyní je voda na kótě 411,4). V této hladině pak bude samospádem stékat přepadem do řeky, zatím ale není vybudovaný. Současný stav nečinnosti totiž spočívá ve sporu, kdo má lom na starost. Pokud byla těžba ukončena před rokem 1948, bude nástupní organizací Sokolovská uhelná, pokud po únoru 1948, bude nástupní organizací Palivový kombinát Ústí, státní podnik. Takže nyní je třeba hlídat, jak spor dopadne, a co nejvíce tlačit na urychlenou stavbu přepadu," vysvětluje lidem za osadní výbor Tomáš Fara.

Ten navíc poukazuje na to, že s největší pravděpodobností bude mít lom ve své dikci Palivový kombinát. Po rozhodnutí údajně počítá s okamžitým vyhlášením veřejné soutěže a vybudováním přepadu. Odpovědnost by podle vedení Kynšperka byla ochotná převzít i společnost Sokolovská uhelná, a.s.

„Na jednání přislíbili oba dva potenciální vlastníci, že problém na zatápěném lomu budou řešit hned po rozhodnutí. V současné době je tedy hladina vody těsně pod hranicí, zatím domy vážně neohrožuje. Výsledky budou známé příští týden," informoval kynšperský starosta Tomáš Svoboda.
Hladina bývalého lomu Boží požehnání je pravidelně sledovaná, aby neohrozila okolní nemovitosti ani železniční trať. O dalších krocích rozhodne Ministerstvo průmyslu a obchodu – Odbor hornictví. Zástupce obou společností se Deníku nepodařilo zastihnout. 

Klára Čurlinová