„Hospitalizovaní pacienti samozřejmě budou moct volit, stejně jako každý rok," uvedl mluvčí sokolovské nemocnice Joža Lokajíček. Hlasy do voleb do Poslanecké sněmovny České republiky budou moct odevzdávat přímo na příslušném oddělení nemocnice. Zástupci okrskových volebních komisí dorazí s přenosnou volební urnou přímo k pacientům.

„Podmínkou pro to, aby volič mohl odevzdat své hlasy i v nemocnici, je vedle právní způsobilosti především místní příslušnost," uvedl Vladislav Podracký, tiskový mluvčí Karlovarské krajské nemocnice. „Pacienti, kteří nespadají do volebního okrsku, kde nemocnice leží, pak musejí být vybaveni takzvaným voličským průkazem. To se týká především těch, kteří budou před volbami nastupovat do nemocnice na plánovanou hospitalizaci," řekl.

Kdo tedy ví předem, že v termínu voleb bude na nemocničním lůžku, může si předem vyřídit voličský průkaz. To je možné buď osobně, nebo do 18. října písemnou či elektronickou žádostí. Voličský průkaz si musí pacient přinést do nemocnice s sebou.

Zvláštní seznam voličů

Pro ostatní pacienty pak platí nutnost zápisu do takzvaného zvláštního seznamu voličů. „Zápis do zvláštního seznamu voličů se odevzdává nejpozději sedm dní před započetím hlasování, tedy do 14. hodiny dne 18. října," sdělila Marta Šebestýnová ze sokolovské nemocnice.

„O sestavování seznamu a podmínkách zápisu jsou v těchto dnech pacienti nemocnic v Chebu i Karlových Varech informováni prostřednictvím vrchních sester jednotlivých oddělení," vysvětluje Vladislav Podracký.

Kromě hospitalizovaných v nemocnici mohou být do zvláštního seznamu zapsáni i pacienti v porodnici či sanatoriu, případně lidé pobývající v ústavu sociální péče. Seznam se týká například i občanů ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody.